Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Warsztaty polonistyczne w Łucku

Warsztaty polonistyczne w Łucku

17 listopada w Łuckim Instytucie Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej odbyły się warsztaty dla nauczycieli- polonistów pt. „Formowanie komunikatywnych kompetencji uczniów w nauce języka polskiego w szkołach ogólnokształcących”.

Perspektywami na rok 2016 współpracy naukowo-metodycznej z pedagogami podzielili się prezes Wołyńskiego Obwodowego Związku Nauczycieli Języka Polskiego im. G. Zapolskiej S. Zinczuk oraz kierownik wydziału nauk humanistycznych L. Bondarczuk. Omówiono plany i zadania, określono kierunki rozwoju i współpracy.

Swój wykład przed słuchaczami zaprezentowała Jadwiga Demczuk, polonistka, pracująca w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Kościuszki. Przedstawiła metodykę pracy z tekstem utworu Adama Mickiewicza „Dziady”. Pani Jadwiga pokazała – jak można zainteresować młodzież tym poematem, wykorzystując nowoczesne interaktywne technologie.

Interpretację oraz analizę „Starej baśni. Kiedy słońce było bogiem” autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego zaprezentowała A. Stańko-Prysiażniuk, nauczycielka z Girki Połonki. Emocjonalny występ Pani Anny zaciekawił uczestników warsztatów. Wielu z nich po raz pierwszy odkryli dla siebie twórczość znanego pisarza, publicysty i społecznika, związanego z Wołyniem i  Żytomierzem.

O planowaniu pracy nauczyciela polonisty oraz o wykorzystywaniu edukacyjno- metodycznych źródeł opowiedziała nauczycielka z Zaborola L. Szczerba. Ona jest autorem wielu programów oraz recenzentem licznych podręczników do nauki języka polskiego.

Rodzynką warsztatów stał się trening, przygotowany przez nauczyciela z „Łuckiego Edukacyjnego Kompleksu Nr 10”, Natalię Neczyporuk pt. „Komunikatywno-aktywnościowe podejście do nauki polskiego. Integracja zespołu i praca w grupie”.

Metody i technika, zaproponowana przez Panią Natalię, skierowane były na budowanie umiejętności pracy w zespole i mają pomóc nauczycielom w organizowaniu interesujących i owocnych lekcji języka polskiego na swoich własnych zajęciach.

W łuckich warsztatach uczestniczyło około 20 nauczycieli polonistów z obwodu wołyńskiego.

Słowo Polskie, zdjecia: vippo.org.ua, 23.11.15 r.

{morfeo 1046}

{youtube}{/youtube}