Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Warsztaty dla nauczycieli – polonistów w Lublinie

Warsztaty dla nauczycieli – polonistów w Lublinie

Źródło - www.lscdn.plRusza kolejna edycja Warsztatów kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół polonijnych na Wschodzie (język polski, historia i kultura Polski) organizowanych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zajęcia odbędą się w dniach od 6 lipca do 26 lipca 2015.

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach polonijnych. Warunkiem uczestnictwa jest praca w placówkach oświatowych, zajmujących się nauczaniem języka polskiego i sprawne posługiwanie się językiem polskim, ponieważ językiem wykładowym jest język polski.

Celem warsztatów jest podwyższenie kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczestnicy będą mieli możliwość udziału w bogatym programie kulturalno-krajoznawczym, który obejmuje wycieczki edukacyjne po Lublinie i innych miastach Polski, udział w imprezach okolicznościowych i kulturalnych.

Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną bezpłatną naukę, wyżywienie, zakwaterowanie i program kulturalno-turystyczny. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom kursu bezpłatnej opieki medycznej. Wszyscy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce. Ponadto wszyscy dojeżdżają do Lublina na własny koszt.

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy. Bardzo prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie oraz przesłanie oryginałów do konsulatu do 20.05.2015 r. pod adres: Konsulat Generalny RP w Winnicy z dopiskiem „KURS LETNI”, ul. Kozickiego 51, 21050 Winnica

>>>Formularz zgłoszeniowy<<<

Na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 05.05.15 r.