Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Warsztat nowoczesnego polonisty

Warsztat nowoczesnego polonisty

Wielu nauczycieli polskiego może stawiać sobie pytania: Czy polonista kojarzy się z nowymi technologiami? Czy na lekcji polskiego komputery i smartfony mogą być używane równie często jak podręcznik i zeszyt? Jakie oczekiwania wobec nauczycieli mają uczniowie? Jak sprawić, by nauka na lekcjach polskiego była bardziej interesująca dla uczniów, a nauczanie bardziej satysfakcjonujące dla nauczycieli? Gdzie w internecie szukać bezpłatnych materiałów edukacyjnych? Jak wykorzystywać w procesie nauczania dostępne aplikacje? Jak tworzyć inspirujące i wartościowe materiały dydaktyczne?

W dniach 10-14 października 2016 roku poloniści z obwodu żytomierskiego uczestniczyli w Warszawie w szkoleniu „Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego”. Punktem wyjścia warsztatów była prezentacja bezpłatnej platformy do nauki polskiego polskijazyk.pl, której zasoby to interaktywne lekcje polskiego na 4 poziomach zaawansowania (od A1 do B2).

Umiejętność wykorzystania tych zasobów to dla nauczyciela i ucznia same korzyści. Żytomierscy poloniści przekonali się o tym, przygotowując konspekty i karty pracy do 18 lekcji na poziomie A2. Zespołowa, owocna praca pod okiem metodyków nauczania mieszanego zostanie zebrana w publikacji. Będzie ona dostępna bezpłatnie na licencji (Creative Commons – uznanie autorstwa) w internecie, służąc wszystkim zainteresowanym nauczycielom języka polskiego jako obcego lub drugiego.

Współcześni uczniowie oczekują od nauczycieli nie tylko kreatywności, ale też korzystania z nowoczesnych technologii w trakcie lekcji. W czasie szkolenia w pracowni komputerowej nauczyciele poznawali darmowe aplikacje, których łatwo można używać w czasie lekcji, m.in. tworząc fiszki wspierające naukę słownictwa (Quizlet.com) lub chmury wyrazowe nie tylko zwiększające efektywność nauki leksyki, ale umożliwiające też projektowanie wielu ćwiczeń (Wordle, Tagul). Kolejną aplikacją, którą warto włączyć w lekcje to kody QR, w których można zakodować teksty, zagadki, czy quizy. Inną, służącą do kreowania ciekawych i dopasowanych do potrzeb danej lekcji materiałów jest aplikacja Learningapps.org oraz ciesząca się, dzięki elementom rywalizacji, dużym zainteresowaniem uczniów aplikacja do testowania Kahoot.it.

Kolejnym zadaniem na szkoleniu było połączenie zdobytej wiedzy i stworzenie konspektów oraz kart pracy lekcji zawierających: treści merytoryczne i tematy lekcji z platformy polskijazyk.pl, materiały dydaktyczne tworzone przy pomocy aplikacji oraz propozycje ćwiczeń na lekcji polskiego z zachowaniem reguł metodycznych, czyli ćwiczenia wszystkich umiejętności podczas różnych form pracy. 17 żytomierskich polonistów zrzeszonych głównie w Związku Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny z ogromnym zaangażowaniem włączyło się w zaplanowane warsztaty, których efekty w formie publikacji do bezpłatnego pobrania będą już wkrótce dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Co ważne, uczestnicy szkolenia byli przekonani o konieczności wzbogacania nauczania polskiego materiałami, których tworzenie umożliwiają nowoczesne technologie oraz planowania lekcji wychodzących poza dostępne podręczniki. Szkolenie zostało wysoko ocenione przede wszystkim ze względu na jego praktyczne walory. Niektórzy nauczyciele po powrocie do swoich szkół od razu zastosowali w praktyce zdobyte umiejętności i podkreślali, że spotykają się one z dużym zainteresowaniem młodzieży.

Wartością dodaną do szkolenia były spotkania w muzeach. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Polski.

Nauczanie języka polskiego poza granicami Polski zawsze łączy się z promocją kraju. Każdy nauczyciel jest niejako ambasadorem i jego zaangażowanie w pracę jest wielką wartością, o którą trzeba się troszczyć. Warto podkreślić, że na rynku pracy w dziedzinie edukacji, w tym nauczania języków, umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii i prowadzenie inspirujących lekcji jest cechą pożądaną zarówno przez uczniów/uczestników kursów, jak i pracodawców.

Działająca w Warszawie Fundacja „Edu & More” specjalizuje się w nauczaniu obcokrajowców i doskonaleniu warsztatu nauczycieli polonistów lub lektorów języka polskiego jako obcego. Wszystkie organizacje i osoby zainteresowane współpracą lub mające pytania, zapraszamy do kontaktu: [email protected].

Projekt „Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego” szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z obwodu żytomierskiego był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Projekt składa się z dwóch części: szkolenia i  publikacji. Zakończenie projektu 30 listopada 2016 roku.

Organizator: Fundacja „Edu & More”. Partner ukraiński Centrum Polsko – Niemiecko – Ukraińskie „Życie w jedności”.

Więcej informacji i relacja z pobytu polonistów w Warszawie na stronie: www.efundacja.org

Agnieszka Pabiańczyk, fundacja E & M, 03.11.16 r.