Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » W Żytomierzu upamiętniono 160. rocznicę powstania styczniowego

W Żytomierzu upamiętniono 160. rocznicę powstania styczniowego

Przy polskich tablicach oraz na grobach uczestników zrywu narodowowyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie zapalili znicze.

Wyjątkową kartą w j historii jest Powstanie Styczniowe. Żytomierszczyzna chlubi się swoimi bohaterami. Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego oraz Członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie zapalili znicze przy tablicy Jarosława Dąbrowskiego oraz na grobie powstańców, w tym ojca Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Paderewskiego oraz Ksawerego Rucińskiego.
Alina Laskowska, dyrektorka polskiej szkoły, przybliżyła uczniom sylwetkę Jarosława Dąbrowskiego, urodzonego w Żytomierzu. Podczas odwiedzin Cmentarza Polskiego Maria Piwowarska opowiedziała o bohaterach powstania.

Warto zaznaczyć, że wybuch powstania styczniowego (1863-1864), ostatniego w wieku XIX i jednocześnie największego polskiego zrywu narodowego był wyjątkowy i niepodobny do żadnego z polskich powstań czasów rozbiorów. Przede wszystkim po raz pierwszy walkę prowadziła armia nieregularna, partyzancka, która stoczyła ok. 1200 bitew i potyczek. Poza tym powstanie miało największy zasięg, obejmujący ziemie polskie pod zaborem rosyjskim, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane, czyli Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Spotkało się też z poparciem międzynarodowej opinii publicznej.

Tę wiedzę wynieśli niemal wszyscy ze szkoły, ale mało kto wie, że Żytomierz był stolicą powstania na Ukrainie, a czynny udział w zrywie brali Polacy z Żytomierszczyzny.

Warto zaznaczyć, że Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie stale opiekuje się polskimi grobami na Żytomierszczyźnie, zwłaszcza zabiega o postawienie pomników powstańców styczniowych oraz żołnierzy 1920 roku.

Wiktoria Laskowska-Szczur, www.zozpu.org, 24 stycznia 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code