Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » W Żytomierzu startowało przyjęcie zgłoszeń na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

W Żytomierzu startowało przyjęcie zgłoszeń na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zaistniała możliwość przeprowadzenia w Zytomierzu egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

WSTĘPNY TERMIN EGZAMINU 30-31 MAJA 2015 ROKU.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Kto może zdawać egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.
Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 – 18 lat.

Zgłoszenia

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną, faxem lub pocztą. Zgłoszenie pismem odręcznym prosimy wypełnić czytelnie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od kwietnia br. na stronie http://certyfikatpolski.pl

Kontakty w Żytomierzu 067 65 87 407, 097 757 46 04
Kontakty w Polsce (+48) 22 393 38 25, 22 393 38 49

Adres: Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, Polska

Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu
Irena Perszko