Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » W Żytomierzu rozmawiano o błogosławionym ks. Władysławie Bukowińskim

W Żytomierzu rozmawiano o błogosławionym ks. Władysławie Bukowińskim

8 października w Żytomierskiej Naukowej Bibliotece im. Olżycza odbyła się konferencja prasowa pt. „Urodzony w Berdyczowie ojciec Władysław Буковинський – nowy błogosławiony Kościoła Katolickiego”.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób – duchowieństwo, członkowie i prezesi organizacji polskich. Wspaniały wykład o Słudze Bożym ks. Władysławie Bukowińskim wygłosił o. Witold-Józef Kowaliw z Ostroga. W imprezie uczestniczyli także kierownik Biura ds Polaków za Granicą Monika Kusztelak oraz polski konsul z Winnicy Wojciech Mrozowski.

Organizatorami Konferencji byli Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainy, Urząd ds Kultury Żytomierskiej Administracji Obwodowej, Informacyjno-Oświatowe Biuro KUL w Żytomierzu. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Generalnego Konsula RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka.

Słowo Polskie na podstawie informacji Wiktorii Laskowskiej, 11.10.16 r.