Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » W Żytomierzu otwarto wystawę o Sojuszu Polsko-Ukraińskim

W Żytomierzu otwarto wystawę o Sojuszu Polsko-Ukraińskim

„Za Naszą i Waszą Wolność” – wystawa pod takim tytułem w dniu 14 maja 2015 roku została otwarta na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki. Ekspozycja, poswięcona 95. Rocznicy Sojuszu Polsko-Ukraińskiego 1920 roku, odbyła się w ramach konferencji naukowej „Modernizacja przestrzeni społeczno-humanitarnej: doświadczenie z przeszłości, wyzwania i perspektywy”. W trakcie panelu „Ukraina i Polska we współczesnym świecie: Wymiar społeczno-kulturowy” redaktor naczelny kwartalnika „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk przedstawił raport o geopolitycznej koncepcji Józefa Piłsudskiego.

Prezentując wystawę, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk opowiedziała, że „95 lat temu Ukraina, jak i dziś,  stała się obiektem hybrydowej zewnętrznej agresji z boku bolszewickiej Rosji. W tych trudnych warunkach Polska, dzięki Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, stała się jedynym państwem na świecie, które udzieliło młodej Ukraińskiej Republice Ludowej wsparcia militarnego. Z czasu odzyskania niepodległości Ukrainy, Polska jest najwierniejszym sojusznikiem Ukrainy. Polska udziela Ukrainie bezprecedensowego wsparcia. Podczas Rewolucji Godności, polscy dyplomaci wnieśli decydujący wkład w organizację międzynarodowej pomocy walczącym o wolność Ukraińcom. Dziś Polska jest strażnikiem interesów integralności i niezależności demokratycznego państwa ukraińskiego w europejskich, euroatlantyckich i innych strukturach międzynarodowych. Polska zdecydowanie potępia zewnętrzną agresję przeciwko Ukrainie. Zatem z całą pewnością można powiedzieć – Polacy są prawdziwie braterskim narodem dla Ukraińców”.

Uczestników prezentacji powitał Rektor Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego dr hab. nauk filozoficznych Piotr Sauch, który powiedział, że uniwersytet zawsze gotowy wspierać imprezy promujące polsko-ukraińskie pojednanie i porozumienie.

W raporcie dla konferencji naukowej Włodzimierz Iszczuk, redaktor „Głosu Polonii” zaznaczył, że: „Losy Polaków i Ukraińców są ściśle ze sobą związane. Utrata wolności przez Ukraińców w perspektywie średniookresowej prowadzi do upadku państwa polskiego. Tę cechę wspólnego geopolitycznego przeznaczenia dobrze zrozumiał Józef Piłsudski. Jego słowa: „Nie ma wolnej Polski, bez wolnej Ukrainy”, ziściły się przed II wojną światową…

Pierwszy Marszałek Polski rozumiał, że bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej zależy od stworzenia aliansu silnych państw na wschodzie i powstania kordonu sanitarnego między Polską a Rosją. Było to konieczne, by uniemożliwić ekspansję rosyjską na zachód. Strategicznym celem Piłsudskiego stało się stworzenie federacji niezależnych państw w Międzymorzu Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckim, w którym istotnym elementem była Ukraina” – powiedział.

– W obliczu dzisiejszych zagrożeń kraje Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckiego Międzymorza powinny zjednoczyć wysiłki, szukać wspólnego mianownika, tego, co łączy narody regionu. Dlatego warto zastanowić się nad tworzeniem podstaw silnego regionalnego sojuszu geopolitycznego, przekraczającego granice Unii Europejskiej, ponieważ do tego bloku mogłaby dołączyć Ukraina, a w perspektywie długofalowej ewentualnie demokratyczna Białoruś. Co więcej, sojusze regionalne w żaden sposób nie stoją w sprzeczności z członkostwem poszczególnych państw w innych paktach. Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej nie wyklucza możliwości stworzenia bloku regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreślił Iszczuk.

Znaczenie bloków regionalnych w dzisiejszym świecie nabiera coraz większego znaczenia. Widzimy to na przykładzie Francji, która buduje unię śródziemnomorską (porozumienie państw południowej Europy i północnej Afryki) czy unii nordyckiej − sojuszu Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Islandii.

Polska, Litwa i Ukraina także mogłyby wystąpić z inicjatywą utworzenia unii regionalnej, wzorowanej na historycznym dziedzictwie I Rzeczypospolitej. Stworzenie takiego sojuszu w obecnym układzie geopolitycznym mogłoby okazać się szczególnie cenną inicjatywą. Mocny sojusz państw Europy Środkowo-Wschodniej byłby stosowną odpowiedzią na ekspansję agresywnego Imperium Zła. Międzymorze może stać się niezawodną tarczą cywilizacji europejskiej i całego wolnego świata”, – podkreslił redaktor naczelny kwartalnika „Głos Polonii”.

Impreza została zorganizowana przez żytomierskie Zjednoczenie Szlachty Polskiej i kwartalnik „Głos Polonii” we współpracy z winnickim Stowarzyszeniem „Kresowiacy”, miesięcznikiem „Słowo Polskie” i lwowską gazetą „Kurier Galicyjski”.

Biuro prasowe ZSzP, 15.05.15 r.


{morfeo 839}

{youtube}{/youtube}