Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » W Żytomierzu odsłonięto wystawę poświęconą 25. rocznicy legalizacji Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej

W Żytomierzu odsłonięto wystawę poświęconą 25. rocznicy legalizacji Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej

Na początku lipca w Żytomierskiej Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej im. Oleha Olżycza została otwarta wystawa „Do światła zmartwychwstania przez cierniste katakumby”, poświęcona 25-rocznicy legalizacji działalności Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwi (1989-2009).

Wystawa została otwarta z inicjatywy protoiereja UCG Witalija Sydoruka przy wsparciu departamentu kultury Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Instytutu Historii Cerkwi, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego oraz „Żywej telewizji”.

Na początku imprezy słowo zabrał główny inicjator przedsięwzięcia Witalij Sydoruk. W otwarciu wystawy wzięła udział dyrektor Instytutu Historii Cerkwi Świetlana Gurkina, i przekazała do biblioteki lektury poświęcone historii UCG. Na zakończenie wystąpił reżyser filmu „Ci, którzy wierzyli”, Walenty Dichtiarenko.

Po części oficjalnej przybyłym gościom zaproponowano obejrzeć ww. film „Ci, którzy wierzyli”. W nim pokazano historię wprowadzenia zakazu działalności i największych prześladowań Cerkwi w ХХ wieku. Po przymusowej likwidacji w 1946 roku, wierni UCG w ciągu 43 lat przechowali swoją wiarę w podziemiu.

Wystawa obejmuje okres 1939-1991 lat i mieści trzy ważne strategicznie etapy funkcjonowania UCG w ХХ wieku – likwidacje, działalność w podziemiu oraz legalizację w 1989 roku.

Na wystawie zawarte są materiały zebrane przez Instytut Historii Cerkwi Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, wspomnienia świadków i aktywnych uczestników podziemia. Materiały zbierano w ciągu 1992 – 2009 lat: na podstawie kwerendy w archiwach państwowych i opracowania zdjęć z prywatnych bibliotek.

Walentyna Jusupowa, http://stbasilparish.at.ua, 13.07.16 r.