Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Za Wolność Waszą i Naszą! II Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Żytomierzu

Za Wolność Waszą i Naszą! II Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Żytomierzu

95. rocznica militarnego Sojuszu Polsko-Ukraińskiego, geopolityczna wizja Piłsudskiego, koncepcja Międzymorza w refleksjach myślicieli politycznych – te tematy stały się przedmiotem dyskusji znanych naukowców z Polski i Ukrainy w Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Żytomierzu odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności” z cyklu długoterminowego projektu Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie pod tytułem „Historia jednoczy narody”. W konferencji uczestniczyli profesorowie i naukowcy z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lwowa, Lublina, Kijowa, Charkowa, Odessy, Żytomierza, Winnicy, Równego, Chmielnickiego i Iwano-Frankowska (dawnych Płoskirowa i Stanisławowa), Tarnopola, Mariupola,  Czerkasów, Czerniowców, Nieżyna, Kamieńca Podolskiego, Krzywego Rogu oraz prelegenci uchodźcy z Symferopola i Ługańska. Przyjechali do Żytomierza zwłaszcza tacy znani naukowcy jak: Bohdan Hudź i Wiktor Hołubko z Uniwersytetu Lwowskiego, Andrij Rukkas (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) i Maksym Gon (Równeński Państwowy Uniwersytet Humanitarny).

Na początku konferencji powitali publiczność: rektor Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego dr hab. nauk filozoficznych Piotr Sauch, zastępca Prezydenta Miasta Żytomierza Oleksandr Boczkowski, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie i współprzewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji Natalia Kostecka-Iszczuk oraz prof. Katedry historii Ukrainy Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego Wiktoria Węgerska.

Witając uczestników i gości konferencji prezes ZSzP pani Natalia Kostecka-Iszczuk powiedziała, że: „W Moskwie geopolityka pełni funkcję strategii polityczno-wojskowej. I ta strategia wpływa na tworzenie rosyjskiej polityki zagranicznej. Kreml, kierując się geopolitycznym światopoglądem, stara się za pomocą wszelkich środków wskrzesić imperium. Ta polityka stanowi poważne zagrożenie dla całej Europy Wschodniej.

W obliczu rosyjskiej agresji wobec cywilizacji europejskiej, Polska, Litwa i Ukraina mogłyby wystąpić z inicjatywą utworzenia (w ramach struktur europejskich i euroatlantyckich) unii regionalnej, wzorowanej na historycznym dziedzictwie I Rzeczypospolitej. Mocny sojusz państw Europy Środkowo-Wschodniej byłby stosowną odpowiedzią na ekspansję agresywnego rosyjskiego imperium. Międzymorze może stać się niezawodną tarczą cywilizacji europejskiej i całego wolnego świata. Dlatego koniecznie należy dokładnie przestudiować kwestie geopolityki w kontekście bezpieczeństwa europejskiego i globalnego”, – zaznaczyła prezes ZSzP.

Uczestnicy i gości konferencji obejrzeli bardzo ciekawy film pod tytułem „Trudne partnerstwo” o sojuszu polsko – ukraińskim w 1920 roku, zawartym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i Atamana Symona Petlurę, a także o historii wspólnych działań przeciwko bolszewikom. O wspólnej polsko-ukraińskiej operacji mówią przed kamerą: Jerzy Giedroyc, Norman Davies, Daniło Husar Struk, Arkadij Żukowski, Aleksander Kolańczuk, Wołodimir Serhijczuk, Bohdan Hudź, Wiktor Hołubko, Wasyl Michalczuk, gen. Stefan Tarnawski, Józef Hartowski i Tadeusz Olszański. Co ciekawie, film został prezentowany przez jego uczestników – lwowskich profesorów Bohdana Hudzia i Wiktora Hołubka.

Prelekcje uzupełniane były bardzo interesującymi dyskusjami. Przedyskutowane zostały takie tematy:

– Koncepcja geopolityczna J. Piłsudzkiego. Sojusz antybolszewicki URL z II Rzeczpospolitą w 1920 r.;

– Koncepcja Międzymorza Bałtycko-Czarnomorskiego: historia i teraźniejszość. „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”;

– Rola wybitnych działaczy ХVI – XХ w. w kształtowaniu projektów politycznych i sojuszów ukraińsko-polskich;

– Rola sił trzecich w prowokacji konfliktów polsko-ukraińskich. Polskie i ukraińskie „pytanie” w imperialnych praktykach Habsburgów, Hohenzollernów i Oldenburgów (Romanowych) w ХІХ w.;

– Polityka historyczna a kształtowanie pamięci historycznej w krajach regionu Bałtycko-Czarnomorskiego: osiągnięcia i błędy;

– Media tradycyjne i nowoczesne oraz ich rola w kształtowaniu tożsamości narodowej, ujawnieniu historii i wydarzeń współczesnych.

Wykład o geopolitycznej koncepcji Międzymorza wygłosił również współprzewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji – redaktor naczelny kwartalnika „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk. Konstruktywna dyskusja została kontynuowana w trakcie nieformalnego spotkania integracyjnego w restauracji „Kanion”. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym kwartalnika „Głos Polonii” i Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Biuro prasowe ZSzP, Zdjęcia: facultyofhistory.com oraz Alina Dębicka, 24.04.15 r., KZ

{morfeo 824}

{youtube}{/youtube}