Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » W Winnicy władze i eksperci dołożą starań by mały i średni biznes czuł się pewniej

W Winnicy władze i eksperci dołożą starań by mały i średni biznes czuł się pewniej

Kanadyjscy i polscy eksperci w ramach projektu PLEDDG (Partnership for Local Economics Development and Democratic Governance) przy współpracy z członkami specjalnie wybranej grupy ekspertów z lokalnego środowiska i działaczy społecznych planują do marca 2017 roku wspólnie opracować i zatwierdzić na marcowym posiedzeniu winnickiej Rady Miasta Program Wzmocnienia Konkurencyjności Małego i Sredniego Biznesu w Winnicy.

Pierwsze posiedzenie grupy roboczej, zatwierdzonej przez burmistrza Winnicy Sergija Morgunowa odbyło się 25 stycznia. Oprócz szefa miejskiej administracji i jego zastępców w posiedzeniu wzięli udział czołowi eksperci kanadyjskiego projektu PLEDDG – Walerij Kokot oraz Witalij Tychonowycz.

– Mały i średni biznes powinien funkcjonować w odczuciu, że jest godnym partnerem lokalnych władz. Dynamika w skali 2016 roku jest dość pozytywna by twierdzić o konkurencyjności winnickich przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym i zewnętrznym – mówił burmistrz miasta.

– Na tle innych ukraińskich miasta w dziedzinie rozwoju małego i średniego biznesu Winnica wygląda bardzo pozytywnie. Warto wzmacniać infrastrukturę i zachęcać lokalną władzę by pomagała w zarządzaniu małym biznesem. Główne zadania w ramach projektu PLEDDG to – utrzymanie na obecnym poziomie i tworzenie nowych miejsc pracy. Mały i średni biznes to lokomotywa zmian gospodarczych w kraju – mówił Walerij Kokot.

W ramach realizacji projektów PLEDDG Winnica będzie miała do rozdysponowania 100 tys. kanadyjskich dolarów. Końcowy termin ewaluacji wyznaczono na grudzień 2020 roku.

– Potrzeba stworzenia roboczej grupy, która wesprze lokalne władze w kierunku usprawnienia rozwoju małego biznesu i polepszy jego komunikację z władzami dojrzała już dawno. Ale ze względu na zmiany w ustawodawstwie, które weszły w życie pod koniec 2016 roku, mogliśmy zainicjować ten proces dopiero na początku 2017 roku – mówił Władysław Skalski, zastępca burmistrza, którego wyznaczono na szefa grupy roboczej.

Podczas spotkania prezentowano analizę udziału małego biznesu w strukturze dochodów miasta, w następnych tygodniach odbędą się kolejne spotkania, na których będą omówione konkretne kroki, które zostaną wpisane w do Programu. W międzyczasie winniccy przedsiębiorcy wezmą udział w ankietowaniu, mającym na celu wyznaczenie ich pierwszoplanowych potrzeb i pytań, odpowiedzi na które oczekują od miejscowych władz.

Członkami grupy roboczej do spraw rozwoju małego i średniego biznesu są przedstawiciele Winnickiej Izby Handlowej, właściciele dużych i małych firm, prawnicy i działacze społeczni, w tym – Jerzy Wójcicki, który w danym wypadku reprezentuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie.

Słowo Polskie, 27.01.17 r.

 v