Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » W Winnicy rozpoczęły się szkolenia dla polonistów

W Winnicy rozpoczęły się szkolenia dla polonistów

26 nauczycieli języka polskiego, mieszkających i pracujących w obwodzie winnickim, bierze udział w metodyczno-polonistycznych szkoleniach „Z polskim za pan brat”, organizowanych przez Winnicką Akademię Nieprzerywalnej Oświaty (WANO) oraz Fundację „Wolność i Demokracja” przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Kresowiacy”.

Warsztaty, prowadzone przez edukatorów z Polski Annę Kietlińską, Marię Wolańską, Lidię Paulukiewicz oraz miejscowych metodystów i nauczycieli Łarysę Kowalenko i Lenę Semenową, Łarysę Andronik, składają się przeważnie z zajęć praktycznych, obejmujących metodykę pracy z poezją, sztuką teatralną, doskonalenie kompetencji tekstotwórczych na lekcjach i inne aspekty współpracy nauczyciela-polonisty z uczniami na zajęciach polskiego.

Warsztaty, dofinansowane przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, odbywają się w gmachu Winnickiej Akademii Nieprzerywalnej Oświaty, znajdującej się w historycznym centrum miasta Winnicy przy charakterystycznej wieży z początku XX wieku (przy Placu Europejskim).

W inauguracji warsztatów wzięli udział wicekonsul RP w Winnicy Alicja Zyguła, prorektor WANO, metodystka Łarysa Kowalenko oraz prezes Stowarzyszenia „Kresowiacy” Jerzy Wójcicki. Życzyli zebranym na sali polonistom podwyższenia poziomu wykładania języka, literatury i historii Polski.

Do udziału w warsztatach zgłosili się poloniści z Baru, Chmielnika, Koziatynia i innych miast Wschodniego Podola. Większość (24) to kobiety, chociaż w tegorocznych zajęciach bierze udział także dwóch panów – Walery Istoszyn (Świetlica Polska) oraz Aleksy Mazur (Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia).

Intensywne zajęcia dla polonistów w Winnicy będą trwały do 28 sierpnia. Po ich podsumowaniu wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają dyplomy.

Słowo Polskie, 26.08.16 r.