Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » W Winnicy powstanie Centrum Kultur Narodowych

W Winnicy powstanie Centrum Kultur Narodowych

26 lutego w budynku Rady Obwodowej odbyło się spotkanie członków Rady Mniejszości Narodowych, na którym zastępca przewodniczącego Administracji Obwodowej Igor Iwasiuk oraz kierownik wydziału do spraw mniejszości oraz religii Igor Salecki poinformowali zebranych o uchwaleniu decyzji prezydium Rady Obwodowej dotyczącej powstania Centrum Kultur Narodowych w Winnicy oraz podsumowali działalność organizacji społecznych, kultywujących krzewienie tradycje kulturowe i religijne swoich ojczyzn historycznych.

Przedstawiciele władz opowiedzieli także o przewidzianych w budżecie obwodu 60 tys. hrywien na utrzymanie nowego Centrum oraz 50 tysięcy hrywien na wsparcie w 2015 roku kulturalno-artystycznych inicjatyw aktywu organizacji społecznych, jednoczących swoich członków na podstawie przynależności do określonego etosu.

W swojej wypowiedzi Igor Salecki poruszał także pytania, związane z działalnością polskich organizacji społecznych w obwodzie winnickim. Poinformował o usunięciu przeszkód na drodze nauczania języka polskiego w barskiej szkole nr 2 oraz o osiągnięciu porozumienia z Telewizją Obwodową na temat uruchomienia 15-minutowego polskojęzycznego programu o działalności Polaków Podola (inicjatywa redakcji „Słowo Polskie”). Pierwsza emisja takiego programu jest zaplanowana na kwiecień-maj 2015 roku.

Znaczną część rozmów na posiedzeniu Rady Mniejszości poświęcono sytuacji Tatarów krymskich, którzy po ucieczce z okupowanego półwyspu wybrali obwód winnicki na nowe miejsce zamieszkania. Na spotkaniu był obecny jeden z miejscowych liderów muzułmańskiej wspólnoty Izedin Eldar, który podziękował władzom i woluntariuszom za pomoc i wsparcie w odnalezieniu nowego domu.

Wszyscy uczestnicy czwartkowego posiedzenia na prośbę kierownika wydziału do spraw mniejszości Igora Saleckiego podali daty tegorocznych jubileuszy, związanych z życiem wybitnych przedstawicieli swoich narodów i innych ważnych wydarzeń. Prezes SP „Kresowiacy” Jerzy Wójcicki opowiedział o inicjatywie polskiej organizacji społecznej w Żmeryńce, która razem z miejscowymi władzami i KG RP w Winnicy zaplanowali umieścić tablicę poświęconą Janowi Brzechwie na fasadzie Dworca Kolejowego (ten znany polski pisarz i poeta pochodzi z Żmeryńki), 200-rocznicy śmierci polskiego historyka i pisarza Jana Potockiego, który urodził się i zmarł w Pikowie pod Winnicą (Winnicki Kulturalno Oświatowy Związek Polaków planuje przeprowadzić konferencję historyczną, poświęconą działalności Potockiego) oraz o urodzonym w Jakuszyńcach kolejnym znanym artyście pióra Piotrze Jaksa-Bykowskim. Jednym z większych przedsięwzięć, które planują zrealizować winniccy Polacy w tym roku razem z miejscową organizacją historyczną „Historia Winnicy”, KG RP w Winnicy oraz Radą Miasta są obchody 95. rocznicy polsko-ukraińskiego sojuszu militarnego (Pakt Piłsudski-Petlura), przypadające na koniec kwietnia.

Na koniec spotkania Igor Salecki opowiedział o zaplanowanej na 11 marca wizycie połączonej delegacji składającej się z najbardziej aktywnych aktywistów, reprezentujących mniejszości narodowe w obwodzie na specjalnie posiedzenie Rady Najwyższej do Kijowa, na którym będą omawiane propozycje do nowelizacji Ustawy o Mniejszościach Narodowych i dopasowania jej do wymogów Unii Europejskiej.

Jerzy Wójcicki, 27.02.15 r.

{morfeo 763}