Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » W Winnicy otwarto Centrum Kultur Narodowych

W Winnicy otwarto Centrum Kultur Narodowych

We wtorek 26 lipca w samym centrum stolicy Podola oddano do użytku wyremontowane ze środków budżetu obwodowego i miejskiego Centrum Kultur Narodowych (CKN). W uroczystości otwarcia centrum wzięli udział urzędnicy na czele z przewodniczącym Administracji Obwodowej Walerijem Korowijem i Marczenkiem Jurijem – gościem z Ministerstwa Kultury, blisko dwudziestu prezesów organizacji zrzeszających swoich członków na podstawie przynależności do określonych mniejszości narodowych oraz przedstawiciele mediów.

Po przecięciu symbolicznej wstążki zaproszeni goście poznali strukturę nowego centrum, wysłuchali białoruskich i romskich pieśni narodowych w wykonaniu zespołów artystycznych oraz porozmawiali z liderami mniejszości narodowych w regionie.

Winnickie Centrum Kultur Narodowych znajduje się w historycznym centrum miasta przy ul. Szolom Alejchema 15, u podnóża byłego klasztoru Jezuitów (dzisiaj Archiwum Obwodowe). Organizacje społeczne mogą korzystać z sali spotkań, która równocześnie może pełnić funkcję sali konferencyjnej, zespoły artystyczne mają do dyspozycji salę plastyczną a prezesi mogą prowadzić rozmowy poufne w węższym gronie w oddzielnym gabinecie. CKN zajmuje oddzielny budynek, ma własne wejście i doprowadzone komunikacje.

– Obwód winnicki często jest wymieniany, jako lider w zakresie wprowadzania innowacyjnych technologii oraz aktywnej komunikacji między władzami a społecznością. To centrum, w którym się teraz się znajdujemy, jest przykładem tego, że my, jako urzędnicy, rozumiemy potrzeby mniejszości narodowych, licznie przedstawionych na Podolu i staramy się im pomagać – mówił Walerij Korowij.

Cieszymy się, że, nie zważając na problemy organizacyjne i finansowe, zdołaliśmy uruchomić pracę naszego centrum. Wcześniej korzystaliśmy dla spotkań członków Rady Mniejszości Narodowych z zaproszenia prezesów, posiadających własne siedziby organizacji, teraz możemy spotykać się tutaj w specjalnie zorganizowanym dla potrzeb wszystkich etnosów budynku – mówił główny koordynator uruchomienia CKN, przewodniczący Wydziału Mniejszości Narodowych i Religii w Winnickiej Administracji Obwodowej Igor Salecki.

Swoje pozytywne opinię na temat pomysłu uruchomienia CKN podczas spotkania za okrągłym stołem wyrazili także kierownik departamentu kultury w Winnickiej RM Maksym Filanczuk, Jurij Marczenko z Ministerstwa Kultury, który przybył specjalnie na otwarcie centrum z Kijowa oraz prezesi romskich, litewskich, polskich, białoruskich, krymskotatarskich, greckich, azerbejdżańskich, gruzińskich i innych organizacji społecznych.

Otwarcie nowego centrum w Winnicy zakończono symbolicznym odkorkowaniem szampana i życzeniami długich i owocnych lat współpracy między mniejszościami narodowymi zamieszkującymi obwód winnicki i władzami na wszystkich szczeblach.

Jerzy Wójcicki, 27.07.16 r.