Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » W Winnicy odbyły się warsztaty dla polonistów

W Winnicy odbyły się warsztaty dla polonistów

W trakcie analizy wiersza Wisławy SzymborskiejW okresie 26-28 sierpnia w Winnicy odbywały się warsztaty dla nauczycieli języka polskiego, przybyłych do stolicy Podola ze wszystkich zakątków obwodu winnickiego. Celem szkoleń było zdobycie nowej wiedzy i podwyższenie poziomu nauczania języka polskiego, literatury oraz historii.

Dla wszystkich 27 uczestników i uczestników to nie były zwykłe lekcje i zajęcia, lecz także możliwość nauczenia się pracy w zespole oraz zdobycie cennego doświadczenia, które można będzie wykorzystać już za kilka dni po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego.

Na inauguracji warsztatów byli obecni wicekonsul RP w Winnicy Alicja Zyguła, prorektor Winnickiej Akademii Nieprzerywalnej Oświaty Helena Gerasimowa, metodystka WANO Łarysa Kowalenko, oraz prezes Stowarzyszenia „Kresowiacy” Jerzy Wójcicki.

O „Szczebrzeszynie, w którym chrząszcz brzmi w trzcinie” wspomniała Alicja Zyguła, która życzyła obecnym na zajęciach polonistom, żeby ich uczniowie nauczyli się pięknej polszczyzny i bez problemu mogli wyrecytować wiersze znanych polskich poetów, m.in. urodzonego pod Winnicą Jana Brzechwy.

Specjalnymi gośćmi i szkoleniowcami na winnickich warsztatach były doświadczeni edukatorki z Białegostoku Anna Kietlińska, Maria Wolańska a także polonistka skierowana do Winnicy przez ORPEG Lidia Paulukiewicz. Panie przedstawiły ciekawe tematy do opracowania, podkreślając szczególne znaczenie dobrej komunikacji z uczniem. Poloniści z Winniczyzny pochylały się m.in. nad „Metodyką pracy z tekstem poetyckim”,”Grami dydaktycznymi na lekcjach języka polskiego i literatury”, „Metodami aktywizującymi na lekcjach języka polskiego”, „Korespondencją sztuk na lekcjach języka polskiego”, „Sztuką teatralną”, „Konstruowaniem tekstu dla sprawdzania wiedzy gramatycznej uczniów” i innymi ważnymi tematami. Jerzy Wójcicki opowiedział o polskich zabytkach na Podolu w kontekście przekazania uczniom wiedzy o wybitnych Polakach, którzy urodzili się na terenie obwodu winnickiego (Paderewski, Szczeniowski, Brzechwa, Padurra i inni) oraz podkreślił szczególne znaczenie byłej Bracławszczyzny, na obszarze której leży obwód winnicki, dla historii I Rzeczypospolitej.

Warsztaty w oddzielnych grupach poprowadziły miejscowi edukatorki Łarysa Kowalenko, Lena Semenową oraz Łarysa Andronik.

Dla uczestników przygotowano mnóstwo ciekawych zadań, takich jak np. układanie wierszu Wisławy Szymborskiej z pasków papieru. Nawet nie znając tekstu wiersza, nauczyciele zorientowały się bardzo szybko i w oparciu o rymy i treść im udało się ułożyć tą poezję. W jednym z dni wszystkich polonistów podzielono na grupy po dwie osoby, żeby odtworzyć scenkę teatralną. Zorganizowano również konkurs zorientowany na wiedzę o teatrze i literaturze. Po podsumowaniu wyników warsztatów teatralnych uczestnicy dostali prezenty od prowadzącej Lidii Paulukiewicz.

Jednym z ciekawszych zadań było oglądanie filmu „Imagine” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego oraz jego analiza w następnym dniu.

Po zaliczeniu wszystkich punktów programu szkoleniowego uczestniczki i uczestnicy warsztatów polonistycznych w Winnicy zdobyli nową wiedzę, inspiracje i otrzymali piękne dyplomy z podpisami edukatorów oraz prezesa Fundacji Wolność i Demokracja Roberta Czyżewskiego.

W przerwach między zajęciami goście z Baru, Daszowa, Chmielnika, Krzyżopola, Kopajgorodu, Winnicy i innych miast Winniczyzny dzielili się wrażeniami z lekcji podczas „coffee break’ów”, chodzili na obiad do kafejki „Kalina”, usytuowanej tuż przy kościele kapucynów, a noce spędzali w komfortowym hotelu „Zatyszok”.

W porze wieczornej edukatorki z Polski razem ze swoimi nowymi koleżankami poznawali wieczorną Winnicę a w ostatnim dniu zajęć z ust najlepszego pilota wycieczek po Winnicy Oleksandra Fedoryszena dowiedzieli się o „trzech Winnicach” – tzw. litewskiej, ostrogskiej i polskiej, z Placem Rynkowym na prawym brzegu rzeki Boh.

Warsztaty polonistycznej w Winnicy zostały zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja przy współpracy z Winnicką Akademią Nieprzerywalnej Oświaty, Stowarzyszeniem „Kresowiacy”, Konsulatem Generalnym RP w Winnicy. Głównym patronem szkoleń było polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Daria Yakymenko, 29.08.16 r.