Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » W ramach KIEW przedstawiono lwowski megaprojekt „Mój tata broni Ukrainy”

W ramach KIEW przedstawiono lwowski megaprojekt „Mój tata broni Ukrainy”

Na początku października w Lublinie po raz kolejny odbył się coroczny Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW). Do udziału w Kongresie zarejestrowało się ponad 1000 uczestników z wielu państw europejskich, w tym – nie będących członkami UE.

Do Lublina pojechała także delegacja ze Lwowa, na czele z Ludmiłą Ołdak, kierownikiem wydziału ds międzynarodowej pomocy technicznej i kontaktów zagranicznych Lwowskiej Rady Obwodowej.

KIEW po raz pierwszy organizowano w Lublinie w roku 2012. KIEW jest kontynuacją i rozwoju idei Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbył się  w tym mieście rok wcześniej. Wtedy przedstawiciele samorządów terytorialnych, resortów państwowych, placówek artystycznych i kulturalnych, organizacji społecznych i mediów z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej (ogółem z 17 krajów) opracowały rekomendacje stosownie współpracy w dziedzinie kultury. Dzisiejsze Kongresy Inicjatyw Europy Wschodniej mają na celu przede wszystkim wspieranie transgranicznej i transnarodowej współpracy, rozwój oraz integracja różnych wspólnot, aktywizacja dialogu pomiędzy lokalnymi a regionalnymi władzami.

W ramach tegorocznego KIEW podczas panelu „Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej” Ludmiła Ołdak prezentowała socjalny megaprojekt dla dzieci i uczestników operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy i Bohaterów Niebiańskiej Sotni pod tytułem „Mój tata broni Ukrainy”. Tę inicjatywę dzisiaj wspierają partnerzy z wielu państw Europy ale najwięcej pomocy nadchodzi z Polski. Oficjalnymi międzynarodowymi partnerami projektu zostały fundacja „Ofiarom wojny na Ukrainie” oraz organizacja społeczna „Stowarzyszenie dla wsparcia Integracji Euroatlantyckiej Ukrainy >>Nasz wybór<<”.

Igor Gałuszczak, Lwów, 14.10.15 r.