Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » W powstańczej stolicy Wołynia upamiętniono bohaterów walki o naszą i waszą wolność

W powstańczej stolicy Wołynia upamiętniono bohaterów walki o naszą i waszą wolność

Na terenie współczesnej Żytomierszczyzny w XIX w. znajdowało się centrum ruchu powstańczego, mającego na celu walkę z rosyjską okupacją i odrodzenie niepodległej Rzeczypospolitej. Ten ruch otrzymał nazwę Powstanie Styczniowe.

Na polskim cmentarzu w Żytomierzu zachowały się mogiły insurgentów, potomkowie których przyczynili się do dalszej walki i powstania po latach zaborów nowego państwa polskiego, opartego o tradycje powstańcze i polską tożsamość narodową. To groby Jana Paderewskiego, ojca przyszłego premiera II RP, Ksawerego Rucińskiego oraz rodziny Olizarów.

Z inicjatywy KG RP w Winnicy, prezesów polskich organizacji zrzeszonych w Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków Wiktorii Laskowskiej oraz Marii Piwowarskiej 24 stycznia oddano hołd wybitnym Polakom z Wołynia, uczestnikom ostatniego zrywu niepodległościowego, mającego na celu odrodzenie Rzeczypospolitej w przedrozbiorowych granicach. Przy ich mogiłach zapalono znicze i pomodlono się w intencji dusz i pokoju na Ukrainie i w Polsce.

Słowo Polskie, na podstawie informacji Wiktorii Laskowskiej, 25.01.16 r.

 

 


{morfeo 1106}

{youtube}{/youtube}