Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » W Mohylowie Podolskim czytano fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza

W Mohylowie Podolskim czytano fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza

Rok 2016 ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Henryka Sienkiewicza. W bieżącym roku przypada bowiem 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci polskiego Noblisty. Polacy, mieszkający zarówno w kraju jak i poza jego granicami, przystąpili do narodowego czytania utworów pisarza. Takie czytanie odbyło się również w ukraińskim mieście Mohylow Podolski na granicy z Mołdawią.

W dniu 12 października 2016 roku członkowie Kulturalno-Oświatowej Organizacji „Polonia-Podole” oraz uczniowie sobotniej szkoły języka polskiego po raz pierwszy czytali wybrane fragmenty „Janka Muzykanta”, „W pustyni i w puszczy”, „Pana Wołodyjowskiego” oraz „Quo vadis”.

Na początku Barbara Dziurkowska – nauczycielka języka polskiego skierowana przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Mohylowie Podolskim – przedstawiła zebranym biografię i twórczość pisarza. Przygotowano też wystawkę jego dzieł przetłumaczonych na język ukraiński.

Czytanie rozpoczęły prezes organizacji polonijnej – Emilia Cwietkowa i jej zastępczyni Ludmiła Kopczyńska, a po nich kolejni uczestnicy spotkania popisywali się umiejętnością czytania w języku polskim. Do tegoż przedsięwzięcia włączyły się bibliotekarki Biblioteki Rodzinnego Czytania – Anżela Kryżanowska, Irena Bonza i Natalia Grom oraz bibliotekarka Biblioteki Miejskiej – Larysa Pastuszczak.

Wszyscy byli zadowoleni z miłego popołudniowego spotkania oraz swoich umiejętności polonistycznych. Mamy głębokie przekonanie, że narodowe czytania dzieł polskich pisarzy wejdą na stałe do kalendarza cyklicznych imprez organizowanych przez mohylowską organizację polonijną.

Zatem…..do  zobaczenia za rok!

Barbara Dziurkowska, 18.10.16 r.