Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » W Mińkowcach trwają prace z upamiętnienia walk powstańców styczniowych na pograniczu Podola i Wołynia

W Mińkowcach trwają prace z upamiętnienia walk powstańców styczniowych na pograniczu Podola i Wołynia

W mińkowieckim lesie niedaleko Sławuty trwają prace z budowy pamiętnego znaku w miejscu bitwy powstańców styczniowych z oddziałami carskiej armii, która odbyła się tutaj 152 lata temu – 22 maja 1863 roku.

Pod koniec lipca ciężarówka dostarczyła z kamieniołomu, oddalonego o 50 kilometrów od Mińkowiec ponad 3-tonowy głaz, który przy pomocy dźwigu został wyładowany i postawiony w miejscu, gdzie ginęli obrońcy idei „Za waszą i naszą wolność”. Na miejscu prace koordynowali prezes Sławuckiego Związku Polaków Maria Kowalczuk oraz leśniczy Julij Bilecki.

Udało nam się wykonać wszystkie prace przygotowawcze dla zainstalowania na kamieniu tablicy i krzyża. W Sławucie mamy pracownię, która ma duże doświadczenie w robieniu podobnych tablic, mam nadzieję, że wszystko zdążymy zrobić na czas – powiedziała Pani Maria.

Jestem przekonany, że miejsce wybraliśmy bardzo precyzyjnie. Od moich przodków wiem, że bitwa powstańców z Moskalami odbywała się właśnie w tym miejscu. Obóz powstańców był oddalony kilka kilometrów od Mińkowiec, do dziś po nim pozostały ślady w postaci jam pod szańcach i okopach oraz liczne próby odnalezienia cennych zabytków przez „czarnych archeologów” w tym miejscu – dodaje Bilecki.

Odsłonięcie pamiętnego znaku, poświęconego Powstaniu Styczniowiemu w latach 1863-1864 w mińkowieckim lesie, jest zaplanowane na koniec sierpnia. Swój udział w uroczystościach potwierdziły przedstawiciele Fundacji „Wolność i Demokracja” (współorganizatora upamiętnienia), miejscowych władz, goście z Winnicy i dawnego Płoskirowa (m. Chmielnicki).

Słowo Polskie, 02.08.15 r.

 

Tekst, który znajdzie się na tablicy w lesie mińkowieckim