Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » W Lublinie zrealizowano III etap projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych”

W Lublinie zrealizowano III etap projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych”

Jak pracują, realizują projekty i z kim przy tym współpracują organizacje pozarządowe w Lublinie poznawała w sierpniu-wrześniu młodzież z obwodu żytomierskiego podczas stażu w ramach projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych”.

To już III etap realizacji tej inicjatywy. Na jego początku uczestnicy podzielili się na 3-4 osobowe zespoły i wybrali organizację, w której przez dwa tygodnie będą odbywały staż.
Jesienią grupy będą tworzyć i realizować własne mini-projekty w swoich miejscach zamieszkania na Ukrainie. Pomagać żytomierzanom w realizacji tych projektów będą mentorzy z Polski.

Trzeci etap projektu opiera się na zdobywaniu wiedzy praktycznej – uczestnicy mogą zobaczyć jak polskie organizacje realizują projekty oraz wykorzystać najciekawsze idee i doświadczenia we własnych projektach.

Wśród organizacji, w których odbywają się staże młodych osób z Żytomierza, są takie, które pomagają osobom ubogim, ludziom ze szczególnymi potrzebami, dzieciom, uchodźcom, bronią praw kobiet, przeprowadzają rozmaite integracyjne i międzynarodowe projekty, zajmują się popularyzacją i rozwojem kultury.

Olesia Bondarczuk jest jedną z pierwszych osób, które pojechały na staże. Jest ona wykładowczynią na Żytomierskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki oraz członkiem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Olesia i jej grupa stażowa: Alina Dembicka, Anna Milkiwska i Mykhajło Tolstow, byli na stażu w lubelskim „Centrum Wolontariatu”, które współpracuje z krajami UE, a także z Gruzją, Kubą i Ukrainą. Ta organizacja ma już 15 lat i liczy blisko 400 wolontariuszy.

„Centrum Wolontariatu” realizuje integracyjne projekty, a także bezpłatnie pomaga ubogim, osobom które odbywały kary w więzieniach, organizują gry i zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnych rejonach Lublina. Organizacja zajmuje się koordynacją wolontariuszy i popularyzacją idei wolontariatu. Oprócz tego organizuje dla chętnych lekcje języka polskiego.

Nasi stażyści zajmowali się organizacją czasu dla dzieci z Czeczenii i Ukrainy w Bezwoli – miejscowości, w której znajduje się tymczasowy azyl dla uchodźców, pomagali tym, którzy potrzebują opieki i pomocy. Oprócz tego, grupa brała udział w akcji, podczas której rozdawali specjalne bransolety (odblaski) pielgrzymom, oraz (…) towarzyszyli grupom z Gruzji, Polski i Ukrainy podczas wycieczek.

Według uczestników stażu, „Centrum Wolontariatu” w Lublinie przypomina dużą rodzinę, co potwierdza relacja Olesi Bondarczuk:

– Jeden z projektów, w którym braliśmy udział, dotyczył integracji dzieci i młodzieży z Gruzji, Ukrainy i Polski. Dla nich organizacja przeprowadzała różne wycieczki, dyskotekę, wieczór kultury. Pracowaliśmy przeważnie z grupą z Gruzji, wśród których były dzieci, rodziny których ucierpiały wskutek potopu w czerwcu tego roku w Tbilisi.  Oprócz tego, członkowie organizacji przygotowywali dzieciom śniadania, obiady i kolacje. Również pomagaliśmy w tym, a pewnego razu zobaczyliśmy, jak Prezes organizacji – Jacek Wnuk, razem ze swoimi pomocnikami,własnoręcznie przygotował kolację dla dzieci, a po jej zakończeniu pomagał sprzątać. Właśnie wtedy zrozumiałam, kim jest wolontariusz. Wolontariusz — to człowiek, który całkowicie oddaje się innym, nie myśląc, że ta praca nie pasuje do jego statusu. Człowieczeństwo, poszanowanie zasad, dobroć, miłosierdzie i miłość do bliźniego to podstawy ideowe, którymi kieruje się organizacja w swojej działalności. Wolontariuszom pomagają sponsorzy, niekiedy władze, lecz głównie jest zainteresowana grupa osób. Projekty nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie było ludzi zainteresowanych pomocą i zmienianiem świata na lepszy — czyli wolontariuszy.

Staż w Stowarzyszeniu „Centrum Wolontariatu” w Lublinie odbywał się w dniach 3-16 sierpnia 2015 r.

Alina Dembicka, tłumaczenie Anna Denysiewicz, 04.09.15 r.


{morfeo 954}

{youtube}{/youtube}