Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » W Krzyżopolu rośnie popularność języka i kultury polskiej

W Krzyżopolu rośnie popularność języka i kultury polskiej

Środowisko społeczne ma bardzo wielką siłę oddziaływania na tożsamość człowieka i jego zachowanie. Społeczeństwo jest nośnikiem ludzkich wartości, przekonań i koordynatorem relacji międzyludzkich. Jednym z ważnych miejsc w tym środowisku, szczególnie w małych miejscowościach na Kresach, zajmuje biblioteka.

Znaczną część społeczeństwa naszego Podola tworzą ludzie z polskimi korzeniami, którzy czują się Polakami. Ale mieszkają tutaj także przedstawiciele innych narodowości, którzy przychodzą do Krzyżopolskiej Biblioteki Rejonowej, bo podoba im się język polski, kultura i zwyczaje tego kraju. Z tego powodu w placówce powstał nieoficjalny klub miłośników języka polskiego i kultury „Dialog”. To wynik ścisłej współpracy między Krzyżopolską Rejonową Organizacją Społecznej „Stowarzyszenie Polaków im. Wojciecha Darzyckiego” i Krzyżopolską Biblioteką Rejonową (dyrektor – Helena Boluch Przystańczuk).

Członkowie Klubu Polskiego w Krzyżopolu postawili sobie za cel rozszerzanie własnych horyzontów, pogłębianie wiedzy w zakresie historii i kultury Polski, rozwój zdolności skutecznie bronić własnych poglądów, doskonalenie języka.
Bardzo ważnym faktem jest to, że właśnie przy Krzyżopolskiej Rejonowej bibliotece działa również Polska Sobotnia Szkoła (nauczycielka – Larуsa Andronik), gdzie wszyscy chętni poznają zawiłości polszczyzny, biorą udział w zajęciach przygotowujących kandydatów do podjęcia studiów na polskich uczelniach wyższych.

W samej bibliotece można zawsze znaleźć polską klasykę, encyklopedie, słowniki, gazety, w tym także „Słowo Polskie”. Młodzież i dorośli biorą czynny udział we wszystkich imprezach, które odbywają się w murach biblioteki – obchodzą polskie państwowe i religijne święta, organizowane są wieczory artystyczne, literacko-muzyczne imprezy, przeglądy filmów polskich.

Stało się już tradycją przeprowadzanie Europejskich Dni w Krzyżopolskiej Bibliotece Rejonowej. Dzień Europy – to początek udanego modelu pokojowej współpracy między państwami, opartej na wspólnych wartościach i interesach. Każdy mieszkaniec kontynentu, niezależnie od swojej narodowości i obywatelstwa, powinien poczuć się wolnym we wspólnym europejskim domu.

W 2015 roku krzyżopolska biblioteka przyłączyła się do obchodów Dni Europy na Ukrainie. Priorytet oczywiście nadano kulturze i tradycjom polskim. W ciągu kilku tygodni przeprowadzono szereg imprez:

– Krajoznawcza lekcja „Polska – europejska sąsiadka Ukrainy”;
– Podróż wirtualnym ekspresem „Parada krajów Europy”;
– Dni filmu polskiego w Krzyżopolskiej Bibliotece Rejonowej.
– Wideolekcja „Maszerujemy razem do Europy”.
– Konkurs rysunków „Moja wizja Europy”.

Razem z członkami klubu „Dialog” aktywny udział w obchodach brali czytelnicy biblioteki, i uczniowie miejscowych szkół. To po raz kolejny potwierdziło, że współczesna młodzież jest kreatywną, uzdolnioną i aktywną. Mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku Dzień Europy będzie świętowany we wszystkich miejscowościach rejonu krzyżopolskiego i obwodu. Aktywność i zaangażowanie młodzieży jest ważnym bodźcem dla wdrożenia podstawowych europejskich norm i stylu życia na Podolu.

Wadym Stanowski, 17.06.15 r., KZ