Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » W Krakowie uczyliśmy się jak pisać dobre projekty

W Krakowie uczyliśmy się jak pisać dobre projekty

Warsztaty integracyjne2-12 lipca 2015 roku w Krakowie odbyła się Szkoła  Letnia dla Liderów Polskich i Polonijnych organizacji na Wschodzie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. W projekcie wzięło udział 24 ambitnych, inicjatywnych, aktywnych liderów polonijnych z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji.

Największa delegacja przyjechała z Ukrainy: przedstawiciele rozmaitych organizacji polskich z różnych regionów Ukrainy.

Szkoła letnia w Krakowie miała bardzo interesujący program, który składał się z ciekawych wykładów i warsztatów, prowadzonych przez fachowców z: polskiej polityki zagranicznej, zarządzania projektami, współpracy z polskimi placówkami zagranicznymi, metodologii tworzenia projektów polonijnych, protokołu dyplomatycznego, promocji polskiego dziedzictwa, samorządu terytorialnego, źródeł finansowania projektów, promocji organizacji, fundraisingu itd.

Uczestnicy Szkoły mieli wyjątkową okazję zapoznać ze specyfiką napisania i składania wniosków projektów społecznych oraz ich realizacji. Prowadzący wykładów udzielili uczestnikom dużo pożytecznych informacji, które inspirowały do nowych pomysłów oraz możliwości działania w przyszłości.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski również poświęciło czas każdemu uczestniku, żeby omówić perspektywy dalszej współpracy oraz udzielili informacji dot. projektów organizacji polonijnych, co jest bardzo ważne dla kontynuowania współpracy między polskimi oraz polonijnymi organizacjami.

Każdy uczestnik bardzo pozytywnie ocenia program zaproponowany przez organizatorów Szkoły, ponieważ pozwolił on wzbogacić wiedzę goście z Kresów i Rosji oraz nawiązać dobre kontakty z polskimi organizacjami i kolegami ze Wschodu. Już zaczęła się współpraca między uczestnikami Szkoły, która w przyszłości będę miała pozytywne skutki.

Jako uczestniczka Szkoły chcę serdecznie podziękować organizatorom za tak wspaniała organizacje oraz możliwość poznania nowych ludzi i otrzymania nowej wiedzy. Myślę, że Szkoła  Letnia dla Liderów Polskich i Polonijnych organizacji na Wschodzie jest jedną z bardzo znaczących projektów dla liderów ze Wschodu, ponieważ, naprawdę, uczy uczestników jak skutecznie zarządzać projektami.

Natalia Michajłowska, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 15.07.15 r.

 

Uroczyste powitanie w Urzędzie Miasta Kraków

 

Uczestnicy Szkoły Letniej