Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » W Korosteniu po raz kolejny wybierano uczestników Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

W Korosteniu po raz kolejny wybierano uczestników Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

17 grudnia w Pałacu Kultury w Korosteniu odbył się Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie.

XI Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie jest I etapem eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie oraz Edycji pt. Kolędnicy z Żytomierza (Polska).

Artyści z różnych miast Ukrainy przyjechali do Korostenia, żeby uradować słuchaczy swoim śpiewem, a zarazem powalczyć o prawo uczestnictwa w festiwalu w Polsce. W eliminacjach okręgowych w Żytomierzu i Korosteniu wzięły udział 33 uczestników – zarówno solistów i zespołów artystycznych.

W młodszej kategorii o miejsce na podium walczyli uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej nr 2, Szkoły Ogólnokształcącej nr 3, Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy ZPU w Korosteniu, zespoły wokalne z Olewska Jaskółka i Jaskółeczka pod kierownictwem Diny Chalimonczuk oraz Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” pod kierunkiem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków. Dzieci śpiewały o tym, że Boże Dziecię zesłało wszystkim radość, życzliwość i ciepło.

W festiwalu wzięli udział także dorośli artyści, m.in. soliści z Korostenia i Żytomierza Natalia Zubarewa, Halina Dowbysz, Aleksandr Werbyło oraz Irena Nawojewa, zespoły wokalne Malwy, Lileja, Kryształowe Rosy, Chór Katedralny i inni. Po raz pierwszy na deskach korosteńskiego Pałacu Kultury pojawił się Polski Zespół Wokalny „Rozmaryn” z Chmielnickiego pod kierownictwem Witalija Samoluka.

Umiejętności artystyczno-wokalne wykonawców oceniało jury w składzie: konsul KG RP w Winnicy Urszula Filipkowska, burmistrz Korostenia Wołodymyr Moskalenko, specjalista ds. mniejszości i religii Aleksander Piwowarski, Zasłużeni dla Kultury Polskiej Irena Świtelska i Wiktoria Laskowska-Szczur. Jurorzy docenili wysoki poziom artystyczny zespołów Dzwoneczki i Liłeja oraz  solistkę Katarzyny Bakalczuk.

Burmistrz Moskalenko wręczył nagrody za zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych. Otrzymali je konsul generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak oraz prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur. Nagrodzeni życzyli zebranym pokoju, siły i wytrwałości w dążeniu do celu oraz dużo uśmiechu z okazji zbliżających się świąt. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali dyplomy i upominki od winnickiego Konsulatu Generalnego RP, a dla dzieci przygotowano paczki świąteczne ufundowane przez radnego Rady Obwodowej Witalija Naumenkę.

Festiwal stał się także okazją do przeprowadzenia ważnych rozmów. Burmistrz Moskalenko zaprosił gości na spotkanie, podczas którego zapoznał ich z osiągnięciami miasta w zakresie integracji z Unią Europejską. Przy aktywnej współpracy Związku Polaków w Korosteniu w tym roku w miejscowych szkołach wprowadzono zajęcia języka polskiego od I do VI klasy, sukcesywnie działa szkółka sobotnio-niedzielna języka i kultury polskiej.

Organizatorami Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie były Związek Polaków na Ukrainie w Korosteniu (prezes Wanda Laskowska), Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie i Korosteńska Rada Miejska przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Ogromną pomoc i wsparcie w przygotowaniu tego wydarzenia okazał burmistrz Korostenia Wołodymyr Moskalenko.

Impreza została objęta patronatem burmistrza miasta Wołodymyra Moskalenki i konsula generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka.

Słowo Polskie na podstawie informacji Jany Laskowskiej, zozpu.zhitomir.net, 23.12.16 r.