Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » W Kijowie szukano odpowiedzi na pytanie: „Jak polepszyć sytuację mniejszości narodowych i adaptację cudzoziemców?”

W Kijowie szukano odpowiedzi na pytanie: „Jak polepszyć sytuację mniejszości narodowych i adaptację cudzoziemców?”

Adaptacja cudzoziemców i mniejszości narodowych w ukraińskie społeczeństwo omawiano w środę 19 października w ramach spotkania na Uniwersytecie Narodowym im. Szewczenki w Kijowie, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie „Internacjonalny Sojusz”.

Kilkadziesiąt prezesów organizacji mniejszości narodowych, przedstawiciele resortów państwowych i naukowców zebrało się by porozmawiać o problemach i trudach, na które napotykają na swojej drodze goście z innych państw przybywając na Ukrainę, wewnętrzni migranci i mniejszości narodowe, próbujące realizować tutaj swoje możliwości i ambicje. Moderatorem spotkania wystąpiła prezes MS „Internacjonalny Sojusz” Daria Kariakina, która zaznaczyła, że dla efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron w tej dziedzinie potrzebne jest zaangażowanie nie tylko władz, lecz także i aktywnych członków społeczeństwa.

Ciekawe wykłady poświęcone ewolucji kształtowania się tożsamości narodowej różnych mniejszości na terenie Ukrainy w przeciągu ostatnich wieków do dnia dzisiejszego opowiedział wiceprezes Kongresu Wspólnot Narodowych Ukrainy Josyp Zissels. Najwięcej uwagi poświęcił Bukowinie. Wspomniał także o aktywnym udziale Ukraińców i Litwinów w polskich powstaniach w latach 1830-1831 oraz 1863-64, zaznaczając, że Rosjanie tak samo traktowali ukraińskich jeńców, zsyłając je w tym czasie na Sybir, jak i polskich.

Naukowy wykład o socjalno-psychologicznej adaptacji migrantów wygłosił Andrij Smotryckij z Instytutu Socjalnej i Politycznej Psychologii, a dyrektor romskiej inicjatywy programowej Fundacji „Widrodżennia” Olga Żmurko opowiedziała o problemach adaptacji Romów do ukraińskich realiów oraz o często błędnych wnioskach wobec ich zachowania ze strony władz i miejscowych mediów.

Jerzy Wójcicki z Winnicy przedstawił perspektywy adaptacji ukraińskiego ustawodawstwa do norm europejskich w dziedzinie opieki nad mniejszościami narodowymi oraz o problemach, które postaną przed Ukrainą w miarę zbliżania się z unijnymi instytucjami. Oprócz przestarzałych danych o spisie ludności pod względem wskazania swojej narodowości (ostatni przeprowadzono jeszcze w 2001 roku) według redaktora Słowa Polskiego, warto pochylić się nad nowelizacją Ustawy o Mniejszościach oraz uruchomić efektywny mechanizm komunikacji pomiędzy resortem kultury a organizacjami najniższego szczebla.

O problemach adaptacji cudzoziemców, którzy studiują na Ukrainie, mówił Dmytro Bułajew, prezes organizacji społecznej „Student za granicą”. Ciekawostką jest fakt, że dziś w kraju na Dnieprem studiuje ponad 400 Polaków, przeważnie na uczelniach medycznych.

Oprócz wyżej wymienionych osób słowo podczas Forum zabrało kilkanaście innych przedstawicieli organizacji azerbejdżańskich, gagauzkich, ministerstwa kultury, kijowskich uczelni i innych instytucji. Pełna sala słuchaczy świadczyła o aktualności tematu integracji cudzoziemców i polepszenia sytuacji ze wsparciem mniejszości narodowych na Ukrainie.

Spotkanie na Uniwersytecie im. Szewczenki, przedłużyło się o godzinę i trwało do 17.00. Jego uczestnicy wymienili się kontaktami i ustalili plany współpracy na najbliższą przyszłość.

Słowo Polskie, 19.10.16 r.