Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » W Kijowie pojawi się tablica poświęcona Jerzemu Giedroyciowi

W Kijowie pojawi się tablica poświęcona Jerzemu Giedroyciowi

Źródło: culture.pl

23 marca komisja z upamiętnień przy Kijowskiej RM uchwaliła pozytywną decyzję w sprawie pozwolenia na umieszczenie tablicy Jerzego Giedroycia na budynku przy ulicy Wołoskiej 10.

Z inicjatywą upamiętnienia redaktora paryskiej „Kultury” wystąpiła Ambasada RP. Wszyscy członkowie komisji jednogłośnie poparli pomysł polskiej dyplomacji.

Strona ukraińska traktuje Jerzego Giedroycia, jako „przykład wzajemnego szacunku pomiędzy Polską a Ukrainą, wzorcem realnej, a nie pozornej przyjaźni pomiędzy intelektualną elitą obydwu narodów”.

Encyklopedia Multimedialna PWN tak charakteryzuje Jerzego Giedrojcia: „Był on twórcą całej formacji kulturalnej, nowej szkoły myślenia o Polsce. Już na początku lat 50. stało się jasne, że ranga powołanych do życia przez Giedroycia instytucji kulturalnych czyni je najważniejszymi nie tylko w obrębie polskiej emigracji niepodległościowej. Na łamach 'Kultury’ ukazywały się najistotniejsze utwory literackie i teksty publicystyczne, w Instytucie Literackim wychodziły książki należące dziś do ścisłego kanonu literatury i humanistyki polskiej XX wieku. Pismo i wydawnictwo Giedroycia w decydujący sposób wpłynęło na kształt kultury współczesnej. Jeżeli więc nazywamy Redaktora emigrantem, to tylko w tym sensie, w jakim określenie to stosujemy do Mochnackiego, Mickiewicza czy Słowackiego”.

Słowo Polskie, 26.03.16 r.