Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » W grodzieńskiej galerii „Tyzenhauz” odbył się wernisaż wystawy „Kościoły na Kresach 2016”

W grodzieńskiej galerii „Tyzenhauz” odbył się wernisaż wystawy „Kościoły na Kresach 2016”

Wernisaż, który organizowano 23 sierpnia, stał się podsumowaniem pleneru, w którym brało udział blisko trzydziestu artystów-plastyków z Polski, Białorusi, Ukrainy i Litwy. W ciągu tygodnia, poprzedzającego otwarcie wystawy, malarze zwiedzili kościoły i cerkwie Grodna i, podróżując po Grodzieńszczyźnie, poznawali historię oraz architekturę sakralną Nowogródka, Lidy, Szczuczyna, Iwia i Wasiliszek i innych mniejszych miejscowości.

Swoje spostrzeżenia i wrażenia od zwiedzania kościołów i rozmów z proboszczami poszczególnych parafii, malarze przenieśli na płótno. Owoce ich artystycznych przemyśleń zostały zaprezentowane w galerii „Tyzenhauz” w postaci obrazów, wykonanych w różnych technikach malarskich.

Często zaskakujące, wręcz szokujące, okazały się też gatunki i formy, wykorzystywane przez autorów dzieł w celu dokładniejszego przekazu artystycznego przeżycia. Ogólnie jednak wystawione w galerii „Tyzenhauza” prace ukazują nastrój pozytywny ich autorów, potrafiących postrzegać przetrwałe na Kresach świątynie, jako symbole optymizmu i wiary w lepsze jutro.

Wśród gości wernisażu był także nowy konsul RP w Grodnie Jarosław Książek. Dyplomacie wydało się symboliczne, że wernisaż wystawy poświęconej kościołom na Kresach odbywa się 23 sierpnia, czyli w Europejskim Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. – W takim dniu temat otwieranej wystawy zmusił mnie do pojawienia się na niej – przyznał Jarosław Książek.

Dyplomatom polskim w Grodnie za wsparcie projektu dziękowali też jego organizatorzy ze Związku Polaków na Białorusi – prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, kierownik Działu Kultury Związku Polaków na Białorusi Weronika Szarejko oraz prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Gennadiusz Picko.

O korzyści wspólnych z kolegami z różnych krajów plenerów mówili uczestnicy projektu z Polski, Litwy i Ukrainy. Dziękując kolegom z Białorusi za zaproszenie, artyści z zagranicy deklarowali chęć kolejnych podobnych spotkań na terenie swoich krajów zamieszkania.

Organizatorzy pleneru i jego zagraniczni uczestnicy: prezes Towarzystwa Plastyków Polskich Gennadiusz Picko, kierownik Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko i malarze: Piotr Marian Łucjan, Anna Irmina Bąk, Irena Zawało, Jan Wytyk i Robert Bluj.

Słowo Polskie na podstawie informacji Znadniemna.pl, zdjęcia Iness Todryk-Pisalnik, Natalii Tołoczko i Weroniki Szarejko, 27.06.16 r.