Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » W dawnym Płoskirowie powstaje czwarty kościół rzymskokatolicki

W dawnym Płoskirowie powstaje czwarty kościół rzymskokatolicki

28 stycznia biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski podpisał dekrety o powstaniu nowej parafii pw. Św. Piotra i Pawła w mieście Chmielnicki.

Kościół, który powstaje w osiedlu Różyczna (do 1831 roku wioska Różyczna należała do Malinowskich, w 1831 roku została skonfiskowana przez carskie władze po powstaniu listopadowym), jest znacznie oddalony od innych trzech parafii miasta Chmielnicki – Św. Anny, Chrystusa Króla, i Matki Bożej Niepokalanej. Dlatego miejscowi katolicy jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku postanowili wybudować w swojej dzielnicy kościół. Dokumenty założycielskie zarejestrowano w roku 2001. Opiekę duszpasterską nad wiernymi sprawował ks. Piotr Miszczuk. W 2002 roku zaczęła funkcjonować tymczasowa kapliczka, w której regularnie odbywały się Msze święte. Ks. Piotr aktywnie przygotowywał się do rozpoczęcia prac budowlanych większego kościoła.

W 2011 roku zaczęto kopać doły pod fundamenty. W latach 2012-2014 opiekę nad budową sprawował ks. Anatol Biłowus (aktualnie proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w centrum d. Płoskirowa). Założono fundamenty, przygotowano dokumentacje projektową i przeprowadzono szereg innych prac. Po ks. Anatolu budową kościoła w Różycznej zajął się inny Anatol rodem z Murafy – ks. Orichowski, który rezydując w parafii Chrystusa Króla, zajmował się również budową nowego kościoła i otaczał opieką duszpasterską wiernych w Różycznej. Kanclerz kurii kamieniecko-podolskiej ks. Paweł Basysty wspomina, że „ks. Anatol nawet własny samochód sprzedał, by szybciej szła budowa”.

W marcu 2015 roku zaczęto wznosić górną kondygnację. Dzisiaj budynek stoi pod dachem i ma już zainstalowane okna. W niewielkiej plebanii przy kościele zakończono prace remontowe.

Pod podpisaniu dekretów przez bp. Leona „wspólnota religijna” w Różycznej staje się oddzielną parafią. Jej nowym proboszczem został ks. Anatol Orichowski.

Słowo Polskie, zdjęcia: credo-ua.org, 07.02.16 r.