Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » W czerwcu kolejny festyn w Radomyślu

W czerwcu kolejny festyn w Radomyślu

W ramach odrodzenia tradycji Via Regia na zamku w Radomyślu odbędzie się międzynarodowy festiwal muzyki Fryderyka Chopina – „Muzyka Chopina na wolnym powietrzu”, czyli „ChopinFest” 11 – 12 czerwca 2016 r.

Organizatorem festiwalu jest pani poseł dr med. Olha Bohomolec. Współorganizatorami są Ambasada RP w Kijowie, Instytut Polski w Kijowie, Kompleks Historyczno-Kulturalny „Zamek Radomyśl” oraz historyczne kulturowy kompleksu „Zamek Radomyśl”. Partner wydarzenia – firma „Yamaha” a patronat medialny objął portal PoloNews.

Specyficzną cechą festiwalu jest to, że publiczność słucha muzyki na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody, na jednej z wysp na terenie Zamku – na ławkach, krzesłach lub leżąc na kocach rozłożonych na trawie.

Oprócz muzyki goście mogą cieszyć się zwiedzanie jedynego na świecie Muzeum Ikony.

Poza tym miejscem muzyki można posłuchać w Sali Michałowskiej, gdzie odbywają się koncerty muzyki kameralnej.

Celem festiwalu jest popularyzacja dzieł Chopina wśród Ukraińców i umożliwienie zbliżenia i pojednania Ukraińców i Polaków

Również na terenie zamku mieście się Muzeum ukraińskich ikon domowych i zabytków „dusza Ukrainy”, którą w ciągu ostatnich 4 lat odwiedziło ponad 100 000 turystów.

Muzyczne dzieła wybitnego Polaka będę wykonane przez najlepszych pianistów polskich i ukraińskich. W tym roku festiwal jest szczególnie uwrażliwiony na pomoc rodzinom żołnierzy, które zginęli na Donbasie. W ramach akcji „Ludzie pomagają ludziom” środki pozyskane w ramach festiwalu zostaną wykorzystane na pomoc rodzinom ofiar. Oprócz muzyki goście mogą cieszyć się zwiedzanie jedynego na świecie Muzeum ukraińskiego ikonę krajowej.

Radomyśl Muzeum Zamkowe, znajduje się na historycznej szlaku VIA REGIA lub „Droga Wysoka” oznacza się również historyczny szlak handlowy prowadzący od Hiszpanii aż po Rosję.

Pierwszego dnia festiwalu na zaproszenie Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina, odwiedzą przedstawiciele placówek dyplomatycznych akredytowanych na Ukrainie.

Radomyśl Muzeum Zamkowe, znajduje się na historycznym szlaku Via Regia, czyli na szlaku królewskim, który podlegał bezpośrednio królowi. Obowiązywały na nim specjalne prawa – w 2002 z inicjatywy władz Saksonii powołano do życia inicjatywę „VIA REGIA – Europejska Droga Kultury. Do inicjatywy dołączyły regiony leżące na szlaku historycznym Via Regia. Głównym celem tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie Via Regia do rangi symbolu jedności europejskiej na poziomie kulturowym, turystycznym i gospodarczym.

Kompleks Historyczno-Kulturalny „Zamek Radomyśl” – prywatny zabytkowy kompleks, łączący kilku atrakcji, m.in. park krajobrazowy, Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych, rzeźby XVII-XIX w., pomnik archimandryty Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Elizeusza Pletenieckiego etc.

Powstał w latach 2007-2011 z inicjatywy znanej ukraińskiej lekarki i działaczki społecznej, dr med. Olhy Bohomolec. Jego centrum stanowi stary gmach młyna, zbudowanego w Radomyślu na przełomie wieków XIX i XX przez polskiego inżyniera Piekarskiego. Młyn z kolei powstał na ruinach starej papierni, wybudowanej prawdopodobnie 1612 roku na zlecenie archimandryty Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Elizeusza Pletenieckiego (1550-1624).

W wyniku badań przeprowadzonych podczas odbudowy i renowacji obiektu, ustalono, iż gmach pełnił również funkcje obronne.

Od roku 2011 „Zamek Radomyśl” jest częścią programu kulturalnego Rady Europy Via Regia, którego celem jest wspieranie wymiany kulturalnej i rozwoju turystyki między państwami europejskimi. Dziś – to uniwersalny kompleks historycznych i kulturowych.

Ceny biletów: normalny 250 UAH, ulgowy 150 UAH .
* Na zniżkę mogą liczyć uczniowie, studenci, emeryci, członkowie ATO po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia.
Dzieciom w wieku do 6 lat wstęp wolny.
Kontakt +38 097 0701007, +38 095 4123425 [email protected].

Eugeniusz Biłoniżko, 07.06.16 r.