Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Pięć lat temu  w Ostródzie odbyła się Konferencja  „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, będąca próbą diagnozy stanu nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz miejscem rozważań nad kierunkami rozwoju tego, tak bardzo ważnego dla wielomilionowej rzeszy Polonii i Polaków z zagranicy, obszaru aktywności.

Kontynuacją Konferencji były coroczne zjazdy-spotkania środowisk oświatowych organizowane wspólnie z licznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Tegoroczne jubileuszowe spotkanie będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji jak i poświęconych metodyce oraz zagadnieniom dydaktycznym zjazdów. Sprzyjać temu będzie również zmiana instytucji finansującej, którą jest od tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Chcielibyśmy, aby przyjęta formuła Centralnej Konferencji Metodycznej oraz planowanych 4 konferencji regionalnych, była skutecznym narzędziem do szerokiego pomnażania proponowanych rozwiązań, treści i umiejętności dydaktycznych.

W ramach wykładów i warsztatów chcemy zaproponować Państwu następujące obszary tematyczne:

Dwujęzyczność – szansą rozwojową dzieci z polskimi korzeniami
Lektury szkolne – ciekawe czy anachroniczne
Heterogeniczność grup nauczania języka – metodyka pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo i ze względu na poziom kompetencji językowych (tzw. klasy łączone)
Jak w ciekawy i atrakcyjny sposób uczyć historii
Psychologiczne i pedagogiczne wyzwania emigracji

Gospodarzem merytorycznym spotkania będzie po raz pierwszy powołany do życia jesienią 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, partnerem polonijnym jest Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech.

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe (7-11 maja 2014r.) jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego zaakceptowanie przez organizatorów. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada reprezentatywności wszystkich środowisk polonijnych.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną: [email protected] lub faksem: +48 89 646 95 96 do dnia 28 kwietnia 2014 roku.

>>>>>POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<<<<

Serdecznie zapraszamy do gościnnej Ostródy.

W imieniu organizatorów

Dariusz Piotr Bonisławski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

bwp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code