Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Uroczystości z okazji 275. rocznicy konsekracji Katedry św. Zofii w Żytomierzu

Uroczystości z okazji 275. rocznicy konsekracji Katedry św. Zofii w Żytomierzu

W dniu 26 czerwca br. w ścianach Katedry św. Zofii w Żytomierzu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 275. rocznicy konsekracji Kościoła św. Zofii w Żytomierzu pt. „Rola Kościoła rzymskokatolickiego w życiu społecznym Wołynia – Żytomierszczyzny w XVIII – XX w.”.

Organizatorami Konferencji wystąpiły Parafia św. Zofii w Żytomierzu, Wydział Historii Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki, Obwodowa Organizacja Społeczna „Studencki Klub Polski” przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Uroczystości rozpoczęły się ze Mszy świętej w intencji wszystkich kapłanów, wiernych, którzy działali w naszej katedrze przez jej przewie 300. letnią historię. Następnie rozpoczęto Konferencję, gdzie wystąpili goście honorowi i sesje plenarne Konferencji.

Dziękujemy przedstawicielom władz obwodowych i miejskich za obecność, ciepłe słowa powitalne. Na nasze uroczystości przybyli: Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński; Zastępca przewodniczącego Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej Jurij Ochański; Kierujący sprawami aparatu wykonawczego Żytomierskiej Rady Obwodowej Aleksander Palamarczuk; Sekretarz Żytomierskiej Rady Miejskiej Wiktor Klimiński; przedstawiciel Rady Kościołów Chrześcijańskich Żytomierza i obwodu Żytomierskiego, administrator parafii św. Bazylego Wielkiego Ukraińskiego Cerkwi Greckokatolickiej, arcybiskup Oleg Łuczka i dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu, dr Irena Perszko.

Na Konferencji mieliśmy możliwość wysłuchać referatów poważnego grona naukowców z Ukrainy i Polski, m.in.: prof. dr hab. katedry historii Ukrainy Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki Olgi Biłobrowiec (Żytomierz); kandydata nauk historycznych, docenta katedry politologii i bezpieczeństwa narodowego Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” Inny Szostak (Ostróg); prof. dr hab. Katedry historii i metodyki nauczania Akademii Humanitarno-Pedagogicznej w Krzemieńcu Henryka Strońskiego; dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (Uniwersytet Wrocławski), Adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Mirosławy Sobczyńskiej-Szczepańskiej; dr nauk humanistycznych Anny Kustry (Poznań); dr nauk historycznych, naukowy współpracownik oddziału etnopolitologii Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy Jurija Poliszczuka; młodszego naukowego współpracownika oddziału spraw „Żytomierskiego obwodowego Muzeum Krajoznawcze” Żytomierskiej Rady Obwodowej Darii Szmiło; wikariusza parafii Chrystusa Króla Świata ks. Aleksandra Jefimenko (Nowogród-Wołyński); kierownika oddziału Aparatu Informacyjnego oraz Ewidencji Dokumentów w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy Hanny Putowej (Kijów). Podsumowującym przepięknym akordem konferencji stał się występ kandydatki historii sztuki, doc. Ireny Kopoć, która dopełniła swój referat dot. historii umieszczenie, szczególnego życia organów i organistów, muzyką na organach przy akompaniamencie skrzypiec i wiolonczeli.

W ramach Konferencji również uroczyście została otwarta wystawa fotograficzna pt. „Historia kościoła św. Zofii przez pryzmat wieków”. Wystawa została opracowana w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Informacja ze zdjęciami mieści się na dwunastu planszach informacyjnych, gdzie przedstawiono prawie 300. letnią historię kościoła.
275 lat – to naprawdę imponująca data, co daje nam powody do radości, że mamy w Żytomierzu tak piękny zabytek architektury. Jest co pokazania gościom i z czego możemy być dumni. Życzymy całej parafii św. Zofii w     Żytomierzu na czele z proboszczem Witalijem Bezszkurym, aby Bóg i nadal błogosławiał we wszystkich sprawach, wynagrodził za wszystkie dobre sprawy.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację Konferencji m.in. Helenie Denysewicz, Oldze Biłobrowieć, Antonowi Syczewskiemu, Tatianie Pawlińczuk, Wasiliju Stachowskiemu, Rustamowi Jusupowu i ks. Witalemu Bezszkuremu.

Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 2 lipca 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code