Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Uroczystości niepodległościowe w Żytomierzu

Uroczystości niepodległościowe w Żytomierzu

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
M. Konopnicka

W niedzielę 13 listopada Polacy w Żytomierzu świętowali 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości zostały zorganizowane przez Kapelanię Polską w Żytomierzu, Centrum Polskie, młodzieżową „Asocjację Polaków Żytomierszczyzny” oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie pod Honorowym Patronatem Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy Tomasza Olejniczaka.

Uroczystości zainaugurowała Msza święta w kościele katedralnym św. Zofii w intencji Ojczyzny, którą celebrował Ks. Kanonik Wiktor Makowski. Po zakończeniu liturgii odbył się świąteczny koncert. W uroczystościach wzięli udział dostojni goście: Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy Tomasz Olejniczak wraz z małżonką, przedstawiciele Obwodowej Administracji Oleksandr Piwowarski, przewodniczący Boguńskiej Rejonowej Rady Oleksandr Błoszczyński, Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur. Wśród wiernych licznie zgromadzonych w murach katedry, byli prezesi polskich organizacji kulturalno-oświatowych, delegacja z Białej Cerkwi, nauczyciele języka polskiego, działacze polonijni, osoby duchowne, siostry zakonne, przedstawiciele mediów.

W kazaniu proboszcz parafii wezwał wiernych do pielęgnowania pamięci historycznej o wywalczonej przez Polskę niepodległości, do poszanowania pamięci poległych za Ojczyznę. Ks. Kanonik podkreślił, że teraz jest „moda” na bycie Polakiem, lecz trudno było być Polakiem 50 lat temu. Dla tego powinniśmy się modlić za wolność, żeby te stare czasy nigdy nie wróciły, a także za pokój i zgodę na Ukrainie.

Po uroczystej Mszy Świętej odbył się świąteczny koncert zatytułowany „Za waszą i naszą wolność”. Zarówno słuchaczom jak i artystom swoje serdeczne życzenia i gratulacje złożył Konsul RP Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak, Oleksandr Piwowarski, Oleksandr Błoszczyński, proboszcz parafii św. Zofii ks. Kanonik Wiktor Makowski, p. Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur.

W wystąpieniach przewijał się wątek wspólnej walki polskiego i ukraińskiego narodów o niepodległość w 1918 r. płacąc za nią wysoką cenę. Hasło  „Za waszą i naszą wolność” jest aktualne także dzisiaj, kiedy Ukraińcy bronią swojego prawa do niepodległości. Ukraina stale odczuwa pomoc bratniego narodu polskiego. Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości oraz życzył Ukraińcom sukcesów w walce o własną wolność oraz podziękował p. Prezes Wiktorii Laskowskiej-Szczur za przygotowanie tak uroczystych obchodów Dnia Niepodległości Polski.

Część artystyczną świątecznego koncertu zapoczątkował utworem Requiem poświęconym żołnierzom poległym w walkach za Ojczyznę. Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-
Niedzielnej і Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” (pod kier. Wiktorii Zubarewej) recytowały wiersze patriotyczne. W koncercie wzięła udział także Katarzyna Bakalczuk, wykonując przepiękny utwory muzyki kameralnej C. Francka i Moniuszko.

Wśród wykonawców znalazły się także: Zasłużony dla Kultury Polskiej Dziecięcy Wzorcowy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” (pod kier. Jadwigi i Bogdana Poliszczuków), Chór Katedralny św. Zofii (kier. Regina Smirnowa). W wykonaniu Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu Wokalnego „Poleskie Sokoły” (pod kier. Jana Boczkowskiego i Reginy Rengwelskiej) można było usłyszeć wiązankę pięknych pieśni patriotycznych. Koncert zakończył się wspólnych odśpiewaniem „Roty” przez zespoły i solistów, a do śpiewu włączyli się wszyscy zebrani w katedrze św. Zofii.

W ramach obchodów niepodległościowych został przeprowadzony konkurs historyczny poświęcony Dniu Niepodległości Polski. Zwycięzcami zostali Bogdan Mandryk, Karolina Misiuna, Julia Łeszczenko. Konsul Generalny RP Tomasz Olejniczak i Robert Stepaniuk – nauczyciel historii kierowany przez ORPEG – wręczyli dyplomy i nagrody.
W towarzystwie Konsula Generalnego RP w Winnicy zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II. Zebrani na placu wspólnie odśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń papieża-Polaka.

Obchody Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu są tradycyjnym przedsięwzięciem, organizowanym przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, które pokazuję jedność idei i aspiracji narodów Polski i Ukrainy.

Wiktoria Laskowska-Szczur, 18.11.16 r.