Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Uroczystość o randze krajowej w Felsztynie na Podolu

Uroczystość o randze krajowej w Felsztynie na Podolu

2 maja w Gwardiejsku (były Felsztyn) w kościele św. Wojciecha zebrali się parafianie z wielu okolicznych wsi: Kudryniec, Oleszkowiec, Klimkowiec i innych.

Liczni goście przybyli na wielką uroczystość odsłonięcia tablicy biskupowi Adamowi Krasińskiemu, członkowi Konfederacji Czteroletniego Sejmu, na którym została uchwalona Konstytucja 3 Maja. Adam Krasiński osobiści poświęcił kościół w Felsztynie Bożej Opatrzności na cześć uchwalenia tej Konstytucji.

Dzień 2 maja jest również świętem parafialnym wsi Oleszkowce, którzy po zwróceniu kościoła w 1990 roku, brali czynny udział w odbudowie świątyni. Mszę Świętą celebrował biskup diecezii Leon Dubrawski. Przywitali wszystkich zebranych honorowi goście z Konsulatu RP w Winnicy – Konsul Generalny Tomasz Olejniczak a także pomysłodawca święta Konsul Krzysztof Rosiński. Przywitać parafian przyszli dyrektorzy szkół miasta, przewodniczący Rad Wiejskich, przedstawiciele Obwodowego Wydziału Kultury i deputowany do Rady Werchownej Ukrainy Siergiej Łabaziuk a także przedstawiciele polskiej wspólnoty regionu.

Muzyczny akompaniament podczas Mszy zapewnił chór „Mazury”, działający przy Chmielnickim Miejskiego Związku Polaków. Po Liturgii została odsłonięta tablica, poświęcona biskupowi Кrasińskiemu.

Po zabraniu słowa przez honorowych gości wspaniały spektakl przedstawili dzieci z parafii św. Wojciecha, przedstawiając zarys z historii Felsztyna. Zakończył święto koncert chóru „Mazury”, który zaśpiewał religijne, patriotyczne i ludowe piosenki, nagrodzone oklaskami. W ramach koncertu zabrzmiały „Barka”, „Pierwsza brygada” ,”Hej, sokoly” i inne. Równie pięknie cieszył swoim śpiewem zebranych w felsztyńskim kościele zespół „Rozmaryn”. Po koncercie wszyscy udali się na poczęstunek, przygotowany przez miejscowych parafian.

Kierujemy wyrazy podziękowania za organizację święta księżom Pawłowi Rossie i Piotrowi Główce, Konsulatowi RP w Winnicy a także polskim Polakom z dawnego Płoskirowa.

Trochę historii

Około 1594 roku na środki Mikołaja Gerburta został zbudowany drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Odbudowa kościoła po czasach tureckiej władzy na Podolu odbyła się w 1722 roku. Kościół murowany powstał w 1753 roku Marianą Grabjanką z rodu Кalinowskich. Tego samego roku na środki Mariany Grabjanki została założona szkoła i szpital. 26 lipca 1791 roku na pamiątkę Konstytucji 3 Maja kościół został poświęcony przez kamienieckigo biskupa ordynariusza Adama Krasińskiego, Świątynia oddana Opatrzności Bożej.

Na początku XX wieku do fielsztynskiej parafii należało 30 wiosek, w których mieszkało 8500 katolików. W związku z rozszerzeniem parafii ojciec Antoni Troszczyński w 1905 roku przeprowadził reorganizację kościoła. Ciężkimi dla kościoła czasami były lata radzieckiej okupacji, kiedy wobec kapłanów i wiernych odbywały się brutalne represje. W 1933 r. kościół oddano pod magazyn rajkowieckiemu kołchozowi, trzy lata później w świątyni otwarto kino i rejonowy dom kultury. Podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej służby w kościele wznowiono – wierni odzyskali część świątyni. Po raz drugi kościół zamknięto w sierpniu 1950 roku, choć parafianie przez cały czas domagali się otwarcia świątyni. Od 1979 roku parafia działa bez rejestracji, prowadzono nabożeństwa w domu jednej z parafianek.

Przez nawozy mineralne, które przechowywano w kościele, znacznemu zniszczeniu uległy mury świątyni. Na szczęście wiernym udało się zachować obraz Matki Bożej i krzyż.

W czerwcu 1988 roku, pod kierownictwem księdza Wiktora Tkacza rozpoczęto budowę kaplicy. Przebudowa trwała do końca lata, a 15 września 1988 r. biskup poświęcił ją. W styczniu 1990 r. parafii zwrócono pomieszczenie kościoła, w którym rozpoczęto remont, a kaplicę oddano prawosławnej parafii. 25 czerwca 1994 roku biskup diecezji Kamieniecko-Podolskiej Jan Olszański ponownie poświęcił świątynię. W tym samym 1994 roku odznaczono 400-lecie Felsztynskiej parafii. Dziś do parafii należą 23 wsie, w których mieszka ponad dwa tysiące katolików.

Irena Medlakowska, 16.05.16 r.

{morfeo 1179}

{youtube}{/youtube}