Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Uroczyste pasowanie na ucznia w żytomierskiej Szkole nr 36

Uroczyste pasowanie na ucznia w żytomierskiej Szkole nr 36

W żytomierskiej Szkole im. J. Dąbrowskiego odbyła się uroczystość ślubowania oraz pasowania na pierwszoklasistów dzieci, uczących się języka polskiego.

Edukacja polonistyczna w tej placówce trwa już od 27 lat. Nauka odbywa się na dwa różne sposoby: od pierwszej klasy uczniowie uczą się języka polskiego jako języka mniejszości narodowej, z kolei od piątej klasy pozostała część uczniów zaczyna go uczyć jako drugiego języka obcego – mówi polonistka Natalia Szumlańska.

W 2015 roku do pierwszej klasy się zapisało siedemdziesiąt uczniów. Język polski jest uczony, jako język mniejszości narodowej. Uczniów z klasy 1-A oraz 1-B przyjęto do grona pierwszoklasistów poprzez uroczyste ślubowanie oraz pasowanie, które odbyło się 19 listopada br. Tego typu przedsięwzięcie odbyła się w Szkole nr 36 po raz pierwszy.

Natalia Szumlańska, która pracuje w tej szkole od 2004 roku uważa, że warto wspierać decyzję rodziców by oddawać dziecko do tych klas, gdzie uczy się języka polskiego.

– W ten sposób widzimy aktywną ich pozycję, chęć należenia do wspólnoty Polaków, mieszkających w naszym mieście. Edukacja polonistyczna polega nie tylko na nauczeniu gramatyki młodych umysłów, ale także na zapoznawaniu młodzieży z literaturą, historią, kulturą oraz tradycjami przodków – mówi Szumlańska.

Pomysł przeprowadzenia przedsięwzięcia należał do Pani Natalii. Ona opracowała scenariusz, zajmowała się organizacją oraz poszukiwaniem finansowania. Ukraińska część scenariusza została opracowana przez wychowawczynie klas 1-A oraz 1-B oraz wicedyrektora placówki.

Pani Natalia jest nie tylko nauczycielem języka polskiego, lecz także Prezesem Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji oraz Nauki, zrzeszającego środowisko oświatowe w obwodzie żytomierskim i zajmującym się działalnością edukacyjną. Doktorantka oraz absolwentka UW pani Natalia jest przekonana, że nauczanie w różny sposób, w tym przez udział w przedsięwzięciach jest istotą procesu edukacyjnego

Na święto do pierwszaków przybyli szanowni goście: Zastępca Kuratora Miejskiego Kuratorium Oświaty Swietłana Kowtunienko, Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, prezes ZNPU Mirosława Starowierow a także prezesi organizacji polskich.

Związek Polaków Ukrainy współpracuje z wszystkim organizacjami polskimi na Ukrainie. Obwód żytomierski jest jednym z najważniejszych regionów bowiem mieszka tu najwięcej Polaków, tzn. 50 proc. od  ogólnej ilości wszystkich Polaków mieszkających na Ukrainie (wg spisu z 2001 r.).

– Pasowanie na pierwszoklasistę uczniów którzy uczą się języka polskiego – to jest bardzo ważne przedsięwzięcie. Jestem już nie pierwszy raz w tej szkole na zaproszenie pracujących tu polonistów, – mówi Pan Antoni Stefanowicz, prezes ZPU.

Uczniowie pierwszych klas złożyli ślub szkole oraz zostali pasowani na uczniów. Także wręczono im zaświadczenia oraz legitymacje szkolne. Na koniec uroczystości uczniowie prezentowali gościom mini-koncert.

Przed rodzicami, uczniami oraz gośćmi wystąpili lubiane przez publiczność zespoły: duet „Neoklassik” (Natalia Miżygórska, Oleksandr Chodakiwski) oraz „Poleskie sokoły”.

PCEN w Żytomierzu, 23.11.15 r.