Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zaprasza

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zaprasza

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią, która powstała w Siedlcach w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa z misją kształcenia młodzieży, głównie kadry pedagogicznej dla potrzeb regionu.

Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 1 października 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską. Dnia 1 października 2010 roku uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Uniwersytet prowadzi kształcenie na studiach I, II i III stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prowadzi także studia podyplomowe. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.  Atrakcyjne warunki dla osób z Kartą Polaka.

Kontakt w sprawie rekrutacji (przyjęcia na studia, pełna informacja o przyjęciach na studia)  – Dział Organizacji Studiów: http://www.uph.edu.pl/struktura-uczelni/dzial-organizacji-studiow

Kontakt telefoniczny:

+48 25 643-19-21
+48 25 643-19-24

>>>> Oferta Edukacyjna (PDF) <<<<

Słowo Polskie, na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 26.05.15 r.