Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Ukraińska młodzieżowa delegacja w ONZ

Ukraińska młodzieżowa delegacja w ONZ

Prezentacja projektu, poświęconemu dołączeniu niewidomej młodzieży na Ukrainie do sportu rowerowego25 września 2015 r., Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, siedziba ONZ, Nowy York. Ponad 150 przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych za chwilę zagłosują za przyjęciem tzw. SGDs – 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ciągu najbliższych 15 lat na całym świecie państwa zobowiązują się wdrażać ambitny program, zawierający pragnienie zwalczania ubóstwa, głodu i nierówności, podejmowania działania w zakresie zmian klimatycznych i ochrony środowiska, poprawiania dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji, budowania silnych instytucji i partnerstwa.

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wówczas powiedział: „Wzywam młodych ludzi na całym świecie do przywództwa i działania z odwagą”, odnosząc się do roli młodzieży teraz i w przyszłości. Istotnie, w najbliższym czasie to właśnie młodzież będzie opiekowała się wprowadzeniem w życie zadań, określonych we wspomnianych celach, bowiem każdy wyznaczony cel jest wobec niej aktualny. Ponadto, teraźniejsza młodzież w 2030 roku będzie wnioskować, czy udało się w pełnej mierze zrealizować program.

Opierając się na twierdzeniu, że kwesti dotyczące młodzieży nie należy omawiać i realizować bez udziału w tym procesie młodzieży, wielu członków ONZ wdraża program „Młodzieżowych Delegatów” i dołączają do prac dyplomatycznych przedstawicieli środowiska młodzieżowego z wielu krajów. Dlaczego młodzieżowi reprezentanci są niezbędni na międzynarodowym oraz światowym szczeblu? Ponad 50 proc. ludności to – młodzież i właśnie ta liczba wskazuje na ile dziś jest ważny głos młodzieży.

Zdecydowanie, zaangażowanie liderów młodzieżowych do prac w ONZ jest ważną decyzją resortów zagranicznych poszczególnych państw, z którymi należy uzgadniać zaistnienie podobnego programu. W tej chwili szereg państwowych delegacji ma w swoim składzie młodzieżowych przedstawicieli. Najczęściej są to państwa europejskie, co świadczy o tym, iż jednak nie wiele państw z globalnego Południa odnotowuje postęp w tym kierunku. Tym nie mniej, obecność tego programu zależy całkiem od młodzieży – to oni mają podjąć inicjatywę wdrażania programu w swoim kraju.

Podobny program jest realizowany także na Ukrainie. Dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Fundacji Charytatywnej Bogdana Hawryłyszyna, realizacja programu ruszyła w 2014 r. W roku 2015 po raz drugi ukraińska młodzież wykorzystała szansę aby wziąć udział w pracach ONZ i zabierać głos w sprawach globalnych. W taki sposób, troje młodzieżowych delegatów Ukrainy w ONZ – Inna Sandiuk, Evelina Ibrayimova i Oleg Puryszew – wzieło udział w jubileuszowej 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Yorku.

Przedstawiciele aktywnej ukraińskiej młodzieży mieli za zadanie wygłoszenie przemówienia na sesji III Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odpowiedzialnego za problematykę społeczną, humanitarną i kulturalną, w tym zajmująca się sprawami młodzieży, branie udziału w procesie negocjacji w sprawie rezolucji, dotyczącej młodzieży (kreowanie której odbywają się co dwa lata), zorganizowanie własnego tzw. side event, odwiedzanie  wielu spotkań nieformalnych i aktywne zajmowanie się networkingiem. Niestety w trakcie zeszłorocznej edycji programu doszło do pewnego opóźnienia w kwestii zorganizowania przyjazdu młodzieżowych delegatów, co spowodowało pewnego stopnia transformację ich działań – inni młodzieżowi delegaci już wrócili do swoich poszczególnych państw, zdążyli wygłosić przemówienia w Trzecim Komitecie, a prace nad młodzieżową rezolucją dochodzili do końca. Tym niemniej, delegaci młodzieżowi z Ukrainy na co dzień mieli mnóstwo ciekawych zadań oraz wyzwań:

– odwiedzili kilkadziesiąt posiedzeń różnych komitetów ONZ (a jest ich 6), po czym napisali szereg sprawozdań, zawierających informacje o ważnych wygłoszonych przemówieniach innych państw;

– zajmowali się tłumaczeniem oraz pracowali nad projektami dokumentów prawnych;

– zorganizowali własny side event pod tytułem „Możliwości poza niepełnosprawnością” z pokazem filmu dokumentalnego „Widzę”, opowiadającym o wynikach projektu, który między nnymi miał miejsce i w Winnicy;

– korzystali z różnych spotkań nieformalnych, by poznać jak najwięcej ludzi, z którymi można by było porozmawiać o Ukrainie i własnymi silami próbowali polepszyć wizerunek Ukrainy w płaszczyźnie dyplomacji.

Członek redakcji „Słowo Polskie” Inna Sandiuk oprócz aktywnego udziału w tych działaniach zdążyła zabrać głos w imieniu delegacji Ukrainy na temat urbanizacji na posiedzeniu Drugiego Komitetu oraz porozmawiać z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban Ki-moonem.

Ukraińska młodzieżowa delegacja również wzięła udział w ECOSOC Młodzieżowym Forum, gdzie z przedstawicielami młodzieży dyskutowała na temat edukacji, równości płci, bezpieczeństwa, zatrudnienia i godnej pracy dla młodzieży.

Na tym szczycie młodzieżowym także omawiali możliwości dalszej współpracy z Ministrem młodzieży i sportu Ukrainy Igorem Zdanowym, Wysłannikiem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży Ahmadem Alhendawi, innymi młodzieżowymi delegatami, którzy chętnie dzielili się doświadczeniem swoich państw, w tym własną działalnością, dotyczącą kwestii rozwiązania problemów młodzieży.
Delegaci młodzieżowi także zapoznali się z diasporą ukraińską w Nowym Yorku, na zaproszenie której wzięli udział w programie na antenie radia dla diaspory „Domiwka”. Zapamiętali rozmowe z byłym Ambasadorem Ukrainy Stałego Przedstawicielstwa Yurijem Sergiejewym, a także bezpośrednio współpraca z dyplomatami przedstawicielstwa Ukrainy. Chociaż w przeciwieństwie do Przedstawicielstwa Rosji z ekipą delegatów, liczba której wynosi ponad 100 członków, Ukraińska delegacja nie jest na tyle liczna, ale mimo wszystko wykonuje swoją pracę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie od początku 2016 r. Ukraina jest niestałym członkiem. Swoją drogą młodzieżowi delegaci są dumni z tego, iż mogli się dołączyć do prac w przedstawicielstwie, poznać lepiej, jak funkcjonują organy główne ONZ i poczuć odpowiedzialność oraz ważność poleconych przez doświadczonych delegatów zadań.

W kwietniu 2016 r. rozpocznie się nabór na następną edycję programu „Młodzieżowy Delegat Ukrainy do ONZ”. Aktualności programu można śledzić na facebooku oraz stronie internetowej, gdzie niedługo będzie umieszczona informacja odnośnie prezentacji programu w Winnicy.

Inna Sandiuk, 12.03.16 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej na temat: Młodzież zmieni Ukrainę – w kolejnej edycji tego programu wzięli udział także Polacy z Ukrainy