Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Ukraiński rząd zobliguje zagraniczne placówki dyplomatyczne do ułatwienia powrotu poborowych na Ukrainę

Ukraiński rząd zobliguje zagraniczne placówki dyplomatyczne do ułatwienia powrotu poborowych na Ukrainę

3 stycznia została opublikowana uchwała Rady Ministrów nr 1487 z dnia 30 grudnia 2022 roku, dotycząca prowadzenia ewidencji wojskowej poborowych i rezerwistów.

Zgodnie z uchwałą zagraniczne placówki dyplomatyczne mają ułatwiać powrót poborowych na Ukrainę w czasie mobilizacji.

Dokument szczegółowo określa wymagania dotyczące rejestracji wojskowej tych Ukraińców, którzy mieszkają za granicą i są objęci tymczasową rejestracją konsularną.

Jeżeli tacy obywatele osiągnęli wiek poborowy i nie mają odroczenia lub nie są zwolnieni z poboru do służby wojskowej, zagraniczne placówki dyplomatyczne Ukrainy muszą powiadomić ich o rozpoczęciu kolejnego poboru obywateli Ukrainy do służby wojskowej.

Ponadto w przypadku rozpoczęcia kolejnej fali mobilizacji na Ukrainie oraz w czasie wojny (lub w okresie specjalnym) ukraińskie misje dyplomatyczne muszą „ułatwiać powrót poborowych i rezerwistów na Ukrainę”. W uchwale Rady Ministrów jednak nie ma dodatkowych wyjaśnień, w jaki sposób rezerwiści zostaną odesłani na Ukrainę.

Uchwała nakłada również na ukraińskie misje dyplomatyczne za granicą jeszcze dwa ważne obowiązki:

W ciągu 7 dni od dnia wpisania obywatela Ukrainy do rejestru konsularnego za granicą (lub wypisania się z niego) przedstawicielstwo dyplomatyczne ma obowiązek zawiadomić odpowiednie rejonowe (miejskie) terenowe ośrodki doboru i pomocy społecznej, organy SBU lub jednostki Służby Zagranicznej o poborowym.

Misje dyplomatyczne muszą prowadzić listy poborowych i rezerwistów, którzy są tymczasowo zarejestrowani w konsulacie. Takie listy będą przechowywane w placówkach dyplomatycznych przez pięć lat (formularz ma zawierać dane osobowe, adres zamieszkania za granicą, datę wpisu lub skreślenia z rejestru konsularnego oraz organ na Ukrainie, w którym obywatel znajduje się na rejestracji wojskowej).

Słowo Polskie za: RM Ukrainy, 5 stycznia 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code