Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Ukraińscy uchodźcy dzięki paszportwi EQPR będą mogli potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe

Ukraińscy uchodźcy dzięki paszportwi EQPR będą mogli potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe

Fot. https://rm.coe.int/sample-eqpr-/16809874fb

9 maja Polska dołączyła do koordynowanego przez Radę Europy projektu European Qualifications Passport for Refugees (EQPR).

Opuszczający swój kraj z powodu wojny lub prześladowań często nie mają czasu ani możliwości zabrania ze sobą dokumentów poświadczających wykształcenie. Ponadto na terenach objętych działaniami wojennymi lub rozruchami dokumentacja szkół, uczelni i archiwów niejednokrotnie jest niedostępna albo ulega zniszczeniu lub zdekompletowaniu, co uniemożliwia odzyskanie potwierdzeń posiadanych kwalifikacji, niezbędnych w procedurze ich formalnego uznania za granicą.

EQPR to specjalne międzynarodowe narzędzie umożliwiające weryfikację kwalifikacji uchodźców mimo brakującej lub niewystarczającej dokumentacji odbytego kształcenia. Pozwala ono wydać ustandaryzowany dokument objaśniający kwalifikacje, jakie uchodźca z dużym prawdopodobieństwem uzyskał w świetle dostępnych dowodów.

Procedura uzyskania dokumentu jest wieloetapowa. Uchodźca musi założyć konto w portalu EQPR IT Platform i wypełnić szczegółowy formularz samooceny kwalifikacji, a także załączyć wszelkie dostępne dowody uzyskania wykształcenia.

Następnie czeka na nich rozmowa z dwojgiem odpowiednio przeszkolonych ewaluatorów, którzy znają system edukacji jego kraju. Wywiad przeprowadzany jest w języku, którym uchodźca posługuje się w dostatecznym stopniu by opisać swoje doświadczenie edukacyjne. W przypadku pozytywnego wyniku oceny, osoba otrzymuje Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców.

Choć dokument ten nie jest formalną decyzją uznania kwalifikacji w danym państwie, zawiera wiarygodną informację, która może być brana pod uwagę przy ubieganiu się o zatrudnienie, a także przyjęcie na studia, kursy dokształcające lub staże. Dodatkowym atutem Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców jest możliwość jego wykorzystania także w innych państwach, które przystąpiły do projektu EQPR (np. Włochy, Francja, Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Rumunia, Mołdawia).

W państwach takich jak Włochy czy Francja osoby, które przeszły taką procedurę, mimo braku oryginałów wszystkich dyplomów czy świadectw zostały z powodzeniem przyjęte na uniwersytety. Inne podjęły zatrudnienie na stanowiskach wymagających potwierdzonego poziomu wykształcenia i umiejętności.

W drugiej połowie września 2022 r. NAWA, w porozumieniu z Radą Europy oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, planuje zorganizowanie konferencji o Europejskim Paszporcie Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR), połączonej z przeprowadzeniem rozmów z pierwszą grupą uchodźców, którzy zdecydują się o niego ubiegać w Polsce.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu +451 058 653 (w języku angielskim, ukraińskim lub rosyjskim). Utworzyliśmy także adres email poświęcony projektowi EQPR w Polsce: [email protected].

Walentyna Jusupowa, źródło https://nawa.gov.pl/, 1 sierpnia 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code