Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Ukraina i Polska będą rozwijać tereny wzdłuż wspólnej granicy

Ukraina i Polska będą rozwijać tereny wzdłuż wspólnej granicy

Fot. decentralization.gov.ua

Osiągnięte w poprzednich latach porozumienia między Ukrainą i Polską w sprawie przygotowania projektu „Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przestrzennego Terenów Wzdłuż Granicy Państwowej Ukrainy i Polski” nabierają bardziej konkretnych zarysów.

Ukraińsko-Polska Międzyrządowa Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Międzyregionalnej omówiła ww. zagadnienia w czasie XV posiedzenia w Zbarażu w dniach 21-22 marca b.r.
Ukraińskiej część Rady w trakcie spotkanie reprezentował zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy Wiaczesław Negoda.

Ze strony polskiej posiedzeniu przewodniczyła wiceminister spraw wewnętrznych i administracji RP Renata Szczęch.

Jak zaznaczył Wiaczesław Negoda, parlament zaproponował bardziej pochylić się nad opracowaniem określenia potencjalnego ulokowania przejść granicznych – turystycznych, pieszych oraz rowerowych.

Strona polska podjęła się zobowiązania w zakresie uregulowania zagadnień finansowych, dot. realizacji projektu „Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Terenów Wzdłuż  Granicy Państwowej Ukrainy i Polski”.

Dyrektor „Dnipromisto” Iwan Szpilewski poinformował, że m.in. wspomniana strategia powinna zaproponować rozwiązanie takich problemów jak uzasadnienie na terenie regionu przygranicznego nowych parków industrialnych i technologicznych oraz centrów logistycznych etc. Dokument powinien także uzasadnić rozwój turystyki i rekreacji oraz określić kluczowe przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. Jako kluczowy aspekt rozwoju regionu przygranicznego Iwan Szpilewski wymienił tworzenie jego struktury planistycznej.

Będzie oparta ona na międzynarodowych korytarzach transportowych takich jak Krecki nr 3, Krecki nr 5, Bałtycko-Czarnomorski, ViaCarpathia, południkowy korytarz transportowy oraz tranzytowy kolejowy z koleją europejską z Polski do Rumunii.

Według niego, przygotowaniu wysokiej jakości strategii będzie sprzyjać opracowanie wspólnej Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Terenów Wzdłuż  Granicy Państwowej Ukrainy i Polski. Poinformował również, że w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy we Lwowie jest zaplanowane posiedzenie Ukraińsko-Polskiej Komisji ds. Planowania Przestrzennego i założył, że wówczas odbędzie się start prac przygotowawczych, dot. Koncepcji.

Irena Rudnicka na podstawie informacji decentralization.gov.ua, 28 marca 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code