Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Ukraina czyta dzieciom po polsku

Ukraina czyta dzieciom po polsku

Pod takim tytułem został przygotowany i zrealizowany przez organizację Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy projekt, poświęcony promocji czytania książek w języku polskim wśród młodzieży polskiego pochodzenia w Winnicy.

Spotkania w ramach projektu odbyły się w Szkole-liceum Nr 7 w oraz w Obwodowej Bibliotece im. Timiriazewa. W trakcie spotkań dzieci, młodzież, rodzice oraz zaproszeni goście mogli zobaczyć jak również uczestniczyć w interaktywnych zajęciach, poświęconych czytaniu w języku polskim.

Projekt „Ukraina czyta dzieciom po polsku” został wyróżniony jako jeden z najlepszych z projektów, zaprezentowanych przez polskie organizacje z całej Ukrainy na konferencji podsumowującej programu „Biało czerwone ABC – rozwój edukacji polskiej na Ukrainie”, która odbyła się we Lwowie-Brzuchowiczach w dniach 11-12 grudnia 2016 r.
Aktywny udział w przygotowaniu projektu wzięły Maria Kozyrska-Mazur i Maryna Balzan. Członkowie Centrum Rozwoju i Partnerstwa uczestniczyli w projekcie całymi rodzinami: Cywińscy, Onofrijczukowie, Troskot, Liszczyszyny i Mazurowie. Realizacją nagrań wideo i wsparciem technicznym zajmował się Aleksy Mazur.

– Chcieliśmy przede wszystkim podkreślić znaczenie czytania i zaszczepić tę ideę w naszym kraju, jak również zachęcić rodziców do czytania książek swoim dzieciom od samego początku ich życia. To ma duże znaczenie dla społeczności polskiej na Ukrainie, w wyniku czytania po polsku wzbogaca się słownictwo, język, wyobraźnia, koncentracja i pamięć naszej młodzieży. Czytanie buduje więzi między rodzicami i dziećmi – mówiła Maria Kozyrska-Mazur.

Projekt ma na celu przybliżenie rodzicom, młodzieży i dzieciom znaczenie wspólnego czytania książek. Zadaniem projektu jest uświadomienie rodzicom i nauczycielom, że czytanie ma ogromny wpływ na psychiczny i umysłowy rozwój dziecka, kształtuje nawyk zdobywania wiedzy, buduje stałą więź między dzieckiem i dorosłym. Bardzo ważnym też elementem czytania jest wzmocnienie u młodzieży poczucia własnej wartości i pewności siebie. Czytanie wzbogaca język, poprawia rozumienie tekstów i zadań domowych, uczy logicznego i krytycznego myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię dziecka.

Jednym z najważniejszych „projektów” naszego życia są dzieci i naszym obowiązkiem jest dbanie o ich potrzeby, rozwój fizyczny, ale tak samo ważny – emocjonalny i duchowy, aby właściwie przygotować je do samodzielnego życia. Kupujemy zabawki, karmimy, dbamy o nie, ale warto też powiedzieć o potrzebie akceptacji, bezwarunkowej miłości, bezpieczeństwa i pełnym oddania wychowaniu.

Organizatorzy projektu „Ukraina czyta dzieciom po polsku” chcieli przekazać za jego pośrednictwem, że czytanie jest świetną wspólną zabawą dzieci, rodziców i nauczycieli. W rezultacie powstał film, który można będzie obejrzeć na platformie Dobrych Praktyk.

Podczas przygotowania prezentacji zostały wykorzystane wiersze polskich poetów, teksty bajek, które dzieci same wybierały oraz materiały z książki Ireny Koźmińskiej „Edukacja poprzez czytanie”. Pomysł na realizację takiego pomysłu powstał podczas spotkań integracyjnych przedstawicieli szkół sobotnio-niedzielnych w ramach projektu Szkoły współpracy „Uczeń-Rodzic-Nauczyciel”.

Inicjatywa „Ukraina czyta dzieciom po polsku” została zrealizowana w ramach programu „Biało czerwone ABC – rozwój edukacji polskiej na Ukrainie”, którym opiekuje się Fundacja „Wolność i Demokracja” w ramach sprawowania opieki Senatu na Polonią i Polakami za granicą.

Aleksy Mazur, 15.12.16 r

{morfeo 1261}