Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Modlitwa o jednośc wszystkich chrześcijan w Berdyczowie

Modlitwa o jednośc wszystkich chrześcijan w Berdyczowie

Źródło - http://www.karmel.org.uaNa Podolu i Żytomierszczyźnie wierni i duchowieństwo w okresie od 18 do 25 stycznia szczególnie modlili się w intencji jedności wszystkich chrześcijan.

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan był zapoczątkowany przez ks. Paula Watsona, założyciela wspólnoty Franciszkanów Pojednania. Szczególnego znaczenia nabył po 1962 roku, w którym odbył się II Sobór Watykański z udziałem przedstawicieli cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego. Prawdziwy przełom w stosunkach pomiędzy wiernymi wschodniego i zachodniego obrządku nastąpił w roku 1965, kiedy patriarcha konstantynopolski Atenagoras I i papież Paweł VI wycofali anatemy, nałożone po schizmie wschodniej w 1054 roku.

W berdyczowskim Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej podczas Tygodnia Jedności odbyła się ekumeniczna modlitwa pod przewodnictwem o. Rafała Myszkowskiego OCD. Wzięli w nim udział wierni z cerkwi prawosławnej kijowskiego patriarchatu oraz przedstawiciele różnych wspólnot religijnych działających przy parafiach rzymskokatolickich w Berdyczowie.

Co jednoczy chrześcijan różnych obrządków i konfesji, kiedy ważą się losy państwa i świata? Kiedy szatan próbuje posiać ziarno nienawiści, szukając „różnic” w przynależności do tej czy innej narodowości czy innego wyznania? W takim wypadku ratunkiem i odpowiedzią oraz receptą na jedność jest Chrystus Zbawiciel.

O. Iwan Cychulak opowiedział zebranym w berdyczowskim Sanktuarium Maryjnym historię o pewnym rodzicu, który zmarł i pozostawił potomkom testament. Po jego śmierci, dzieci, którzy byli już dorośli i mieli własne rodziny, chcieli otrzymać w spadek coś materialnego. Natomiast w testamencie zapisano tylko trzy słowa: „Dzieci, nie zapominajcie o jedności”. Po przeczytaniu część potomków zmarłego, obraziła się na ojca…

Podziały są jak rany na ciele Chrystusa, bolą i ropieją. Rozłamy prowadzą do wrogości i osłabiają wiarę i wiarygodność chrześcijan. Żeby usunąć ze świata skandal podziałów, potrzeba nawrócenia wszystkich stron, ale także zrozumienia własnych prawd wiary i punktu widzenia drugich, przede wszystkim jednak wspólnej modlitwy i wspólnej służby chrześcijan na rzecz dobra człowieka.

Często ludzie po raz pierwszy stykają się ze słowem EKUMENIZM. Z greckiego oikumene znaczy „cały zamieszkany świat” – to wysiłki, podejmowane na rzecz jedności podzielonego chrześcijaństwa.

Teofil Mały

Ekumeniczna modlitwa na lwowskim Majdanie w 2013 roku. Foto: http://www.rr.lviv.ua