Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Trzystopniowe Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Szkół Polonijnych w Lublinie

Trzystopniowe Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Szkół Polonijnych w Lublinie

Zdjęcie pobrano z www.muzhp.pl Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  informuje iż Trzystopniowe Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli  Szkół Polonijnych odbędzie się w dniach 8 do 28 lipca 2013 roku w Lublinie.

Trzystopniowe Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Szkół Polonijnych przeznaczone jest dla nauczycieli języka polskiego w szkołach Europy i państw pozaeuropejskich.

Warunkiem uczestnictwa jest sprawne posługiwanie się językiem polskim i praca w placówkach oświatowych, zajmujących się nauczaniem języka polskiego.

Zajęcia na studium dotyczą metodyki nauczania języka polskiego i literatury na różnych poziomach nauczania. Obok zajęć o charakterze praktycznym, prowadzone są wykłady dotyczące ważnych problemów współczesnego języka polskiego, literatury i historii Polski, a także różnych aspektów metodyki nauczania języka, psychologii, dydaktyki, współczesnego życia literackiego
i kulturalnego. Studium pomyślane jest jako całość składająca  się z trzech trzytygodniowych kursów o różnym stopniu trudności, organizowanych w okresie wakacyjnym przez kolejne 3 lata. Studium kończy się egzaminem dyplomowym obejmującym ocenę pracy pisemnej na wybrany temat i ustne kolokwium. Uzyskany dyplom jest traktowany jako dowód kwalifikacji do prowadzenia zajęć w szkole polskiej za granicą. Oprócz zajęć dydaktycznych, przewidziany jest także dodatkowy program kulturalno-turystyczny.

Uczestnicy studium mają zapewnioną bezpłatną naukę, wyżywienie, zakwaterowanie i program kulturalno-turystyczny. Wszyscy dojeżdżają do Lublina na koszt własny. Organizatorzy nie mają środków na  zwrot kosztów podróży. Nie zapewniamy uczestnikom  bezpłatnej opieki medycznej. Wszyscy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w studium metodyki jest znajomość języka polskiego  (w mowie i piśmie), w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach prowadzonych w języku polskim.

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy (prosimy bardzo dokładnie wypełnić dane,  adres, e-mail, podpis), który w wersji oryginalnej należy przesłać do Konsulatu Generalnego RP w Winnicy najpóźniej do 17.04.2013r.

Wnioski w formie elektronicznej, niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane!!!!

Uczestnicy studium mają zapewnioną bezpłatną naukę, wyżywienie, zakwaterowanie i program kulturalno-turystyczny. Wszyscy dojeżdżają do Lublina na koszt własny. Organizatorzy nie mają środków na  zwrot kosztów podróży. Nie zapewniamy uczestnikom  bezpłatnej opieki medycznej. Wszyscy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce.

KG RP w Winnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code