Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Tropem Wilczym 2016. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Żytomierzu

Tropem Wilczym 2016. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Żytomierzu

Żytomierz dołączył się do grona miast w których odbędzie się bieg ku czci pamięci żołnierzy wyklętych. 28 lutego 2016 roku żytomierskie Zjednoczenie Szlachty Polskiej wraz z warszawską Fundacją Wolność i Demokracja organizuje w Żytomierzu Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ten sposób Polacy mieszkający w Żytomierzu chcą uhonorować pamięć bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, wśród których działał także nasz rodak – żytomierzanin płk Franciszek Niepokólczycki — zastępca gen. „Nila”, prezes organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), który po II wojnie światowej dalej walczył o wolność w ramach polskiego podziemia antykomunistycznego.

W imieniu Zjednoczenia i Fundacji zapraszamy na bieg do Parku Barona de Chaudoir (obecnie Park im. Gagarina)!

W niedzielę 28 lutego w godzinach 13:00-14:00 na terenie Parku Barona de Chaudoir w Żytomierzu odbędzie się bieg na dystansie 1963 metrów, symbolizujący datę śmierci ostatniego z Wyklętych (Józefa Franczaka ps. „Lalek”). Tego dnia oprócz biegu odbędzie się także lekcja patriotyczna w Szkole Wiedzy o Polsce, która ma na celu popularyzację wiedzy na temat walki Polaków z komunistyczną radziecką okupacją.

W zeszłym roku w biegu wzięło udział 20 000 uczestników z 81 miast z całej Polski, Wilna, Grodna i Lidy. Przewidywana liczba tegorocznego projektu – 40 000 biegaczy ze 160 miast nie tylko z Polski, w tym 100 osób polskiego pochodzenia z Żytomierza.

W roku 2016 w żytomierskim Biegu „Tropem Wilczym” wezmą udział także Polacy z Winnicy (członkowie Stowarzyszenia „Kresowiacy”) i z Nowograda Wołyńskiego (Stowarzyszenie im. Lubieńskiego).

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w  Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”!

>>>> Zgłoszenie swojego udziału w żytomierskim Biegu „Tropem Wilczym” <<<<

Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej. Ostatni znany z imienia oficer, dowódca oddziału walczącego na Kresach por. Anatol Radziwonik „Olech” poległ w walce z NKWD 12 maja 1949 roku na terenach dzisiejszej Białorusi. Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginął walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod  Piaskami w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku. Wszyscy Żołnierze Wyklęci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów  zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4  tysiące wyroków śmierci na polskich patriotach.
W 2011 roku w Polsce, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

Biuro prasowe ZSP, K.B.,  10.02.16 r.