Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Tęcza polskiej kultury w Żytomierzu

Tęcza polskiej kultury w Żytomierzu

Kulminacja VIII Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu, poświęconych 155. rocznicy urodzin wybitnego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego, przypadła na 10 października, kiedy odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Św. Janowi Pawłowi II w Bibliotece Obwodowej im. Olżycza a kilka godzin później w Filharmonii wystartował  XXI Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”.

Na uroczystości do Żytomierza, organizowane przez Obwodowy Związek Polaków (prezes Wiktoria Laskowska-Szczur) przybyli liczni goście – wice-konsul KG RP w Winnicy Mikołaj Cholewicz, wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa, radny sejmiku woj śląskiego Zygmunt Wilk, p.o. burmistrza miasta Żytomierz Lubow Cymbaluk, kapelan Polaków Żytomierszczyzny Jarosław Giżycki i inni dostojni goście.

Na otwarciu wystawy, poświęconej wielkiemu Papieżowi Polakowi nie zabrakło ciepłych słów na temat jego życia i pracy duszpasterskiej. Wspomniano o Światowych Dniach Młodzieży, zapoczątkowanych przez Jana Pawła II i Liście do dzieci, który, jako pierwszy Papież wysłał on do najmłodszych.

Dziecięcy Teater Lalek „Modern Pol” przedstawił zebranym na sali Biblioteki Katechizm polskiego dziecka – jeden z wierszyków patriotycznych Władysława Bełzy. We wspólnym porywie patriotyzmu wszyscy razem zaśpiewali „Barkę” – ulubioną piosenkę Karola Wojtyły.

Na sali Filharmonii Obwodowej zgromadzili się członkowie Obwodowego Związku Polaków, miejscowa inteligencja i działacze społeczni. W przeciągu kilku godzin ich wyobraźnia krążyła po świecie polskiej kultury i sztuki, którą przedstawiono w ramach Festiwalu „Tęcza Żytomierszczyzny”.

Uroki i atmosfera przełomu stuleci ziemi żytomierskiej przyczyniła się do rozwoju talentu wybitnego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego. Kolejne VIII Dni Kultury Polskiej były okazją do przypomnienia wpływu tego artysty i polityka na kształtowanie się II Rzeczpospolitej Polskiej i jego nierozerwalną więź z ziemią, gdzie urodzili się i mieszkali przodkowie i krewni Polaka.

Szerszą relację z tegorocznych Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu umieścimy w najbliższym czasie.

Leon Mały, 12.10.15 r.

{morfeo 993}

{youtube}{/youtube}