Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Szkoła podstawowa w Polsce i na Ukrainie

Szkoła podstawowa w Polsce i na Ukrainie

Źródło: www.babysitting.academyWykształcenie to jeden niezbędnych warunków dla osągnięcia sukcesów w dorosłym życiu. Nasze lata nauki w szkole zapewne nie pójdą na marne i przyczynią się do dalszego rozwoju naszej osobistości w przyszłości.

Swoje pierwsze malutkie, ale zarazem i ogromne sukcesy zaczynamy zdobywać już w szkole podstawowej. Od początku nauki chcemy być ambitni, zdolni i pilni. Oczywiście, dla kogoś jest to dość proste, dla innych – bardziej skomplikowane, lecz każdy z nas stara się osiągnąć swój cel. Porozmawiamy dzisiaj o różnicach i podobieństwach w polskich i ukraińskich podstawówkach.

System oświaty w szkole podstawowej w Polsce zapewnia wszystkie warunki do nauczania się dzieci. Nauka trwa przez 6 lat i jest podzielona na 2 etapy:

Na pierwszym etapie, czyli w 1-3 klasie trwa edukacja wczesnoszkolna. Nauka odbywa się bez podziału na przedmioty, a ich prowadzeniem zajmuje się jeden nauczyciel, który jednocześnie pełni fukcję wychowawcy klasy. Przedmioty których dzieci się uczą są standartowe: zajęcia języka obcego, edukacja plastyczna, lekcje wychowania fizycznego i edukacja muzyczna. Także dzieci mogą uczęszczać na zajęcia z religii oraz etyki, o udzielaniu dziecka w tych lekcjach decydują rodzice. Pierwszy etap podstawówki obejmuje dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Obecnie na wniosek rodziców, 6-letnie dziecko również może być przyjęte.

Drugi etap szkoły podstawowej rozpoczyna się w klasie 4 i kończy się w 6, dla dzieci w wieku 10-13 lat. Do przedmiotów z pierwszego etapu dochodzą także: język polski, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia te prowadzą już nauczyciele-specjaliści.

Podstawowa szkoła na Ukrainie nie różni się zbytnio od szkoły w Polsce. Jest bardziej podobna niż odmienna, lecz jest kilka wyjątków. Edukacja w podstawówce trwa 4 lata, dzieci mogą również uczęszczać na lekcje od 6 lat, jednak mogą i od 7, wyboru dokonują rodzice. W ukraińskiej szkole w podstawówce uczy tylko jeden nauczyciel, od 1 klasy uczeń ma wszystkie niezbędne przedmioty do osiągnięcia elementarnej wiedzy, czyli: matematyka, język obcy (często nim jest angielski), lekcje języka ukraińskiego (umiejętności pisania i czytania), przyroda i wiedza o społeczeństwie.

Jak widzimy, zarówno szkoła polska, jak i ukraińska może zapewnić podobny poziom rozwoju dzieci. Każdy z tych krajów stara się zapewnić dzieciom sprzyjające warunki do nauczania się i dostęp do informacji. Nie ważne gdzie podejmujesz naukę, w którym kraju i w jakiej szkole państwowej czy prywatnej, jedynie co jest ważne to chęć poznania nowej wiedzy, pragnienia samorealizacji i prawidłowe wykorzystywanie własnych talentów i umiejętności.

Maria Kucza, 07.10.16 r.