Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Sytuacja i stan kościoła katolickiego na Podolu (obwód winnicki) w latach 1941-1964. Część IX

Sytuacja i stan kościoła katolickiego na Podolu (obwód winnicki) w latach 1941-1964. Część IX

Według sprawozdania z 15 lipca 1951 r., złożonego przez pełnomocnika sekretarzowi KO KP Ukrainy – Golikowi, na terenie obwodu funkcjonowały kościoły w Barze, Winnicy, Żmerynce, Brahiłowie, Gorodkówce [Miastkówce], Mołczanach, Kopijówce, Krasnem, Skarżyńcach, Chmielniku, Dzierżanówce,  Szarogrodzie, Murafie.

Wobec zaś kościołów w Mierzyrowie, Listopadówce, Łuczyńcu, Wierzbowcu, Snitkowie, Sobolówce władze podjęły działania zmierzające do ich zamknięcia.

Ponadto pełnomocnik informował o odmowie zarejestrowania 22 parafii katolickich i zamknięciu kościołów do nich należących”.

Ostatecznie więc w 1951 r. według oceny pełnomocnika w obwodzie było 18 parafii, do których należało 25 894 wiernych. Wiernych natomiast należących do parafii, w których zamknięto kościoły, było 37 217 osób.

Łącznie wśród 63 111 wiernych posługę duszpasterską w tym czasie pełnił tylko ks. M. Wysokiński.

Te same dane w sierpniu 1952 r. pełnomocnik przekazał sekretarzowi KO  KP(b) – Szewczukowi. Podobne dane w następnym roku pełnomocnik przekazał instruktorowi KO KP(b) – Mahojło.

Posługę duszpasterską wobec wiernych sprawował nadal tylko jeden kapłan – ks. M. Wysokiński. Każdy jego wyjazd duszpasterski do otwartych na terenie obwodu kościołów do tego stopnia aktywizował wiernych – jak napisał w sprawozdaniu pełnomocnik – że towarzyszyły mu „pielgrzymki” z sąsiednich rejonów, „a nawet przychodzili  wierni z rejonu berdyczowskiego, obwodu żytomierskiego”.

Słowo Polskie z: STUDIA POLONIJNE, T. 23. Lublin 2002, KS. JÓZEF SZYMAŃSKI, 4 sierpnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code