Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Sukcesy naukowe polonistki z Żytomierza!

Sukcesy naukowe polonistki z Żytomierza!

7 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim skutecznie obroniła rozprawę doktorską mgr Natalia Szumlańska – lektorka kursów języka polskiego w Domu Polskim, prezes Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki.

W ciągu ostatnich lat pani Natalia pracowała nad tematem naukowym „Język polski na Żytomierszczyźnie – historia, stan współczesny oraz perspektywy rozwoju”. Promotorem doktoratu wystąpił Prof. dr hab. Stanisław Dubisz z Uniwersytetu Warszawskiego, recenzenci: dr hab. Józef Porayski-Pomsta profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Jan Mazur profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Składamy na ręce pani Natalii najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i natchnienia w realizacji następnych dążeń naukowych, starannych i wdzięcznych uczniów oraz dobrego humoru na co dzień.

Pracownicy i wolontariusze Domu Polskiego w Żytomierzu, 08.06.16 r.