Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Studia w Suwałkach

Studia w Suwałkach

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach to – nowoczesna wiedza, profesjonalna kadra i wyposażenie oraz wysokie kwalifikacje!

Wymagane dokumenty dla rekrutacji:

– wypełniony formularz w formie elektronicznej dostępny na stronie www.pwsz.suwalki.pl,
– świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
– świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
– 3 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm,
– fotografia w wersji elektronicznej na płycie CD – plik ze zdjęciem w formacie JPEG (rozdzielczość: szerokość 800 pikseli, wysokość 1000 pikseli);
– plik ze zdjęciem oraz płyta CD podpisana numerem PESEL kandydata,

PWSZ w Suwałkach wystawia skierowanie na badania lekarskie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia w trakcie składania dokumentów na wybranych kierunkach, kserokopia dowodu osobistego, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym, po określeniu jej górnej granicy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2013 r. wynosiła – 85 zł).

UWAGA: Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Należy wnosić ją na konto Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 10, nr 23 1240 5211 1111 0000 4928 9372.

Więcej w ulotce PWSZ (PDF)

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

studia stacjonarne i niestacjonarne: od 1 czerwca 2015 r. do 24 lipca 2015 r.
Druga tura rekrutacji: od 10 sierpnia 2015 r. do 25 września 2015 r.

Słowo Polskie, 03.07.15 r.