Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Studenci i naukowcy Winnickiego Uniwersytetu Medycznego na V konferencji „Fizyka dla Medyka” w Krakowie

Studenci i naukowcy Winnickiego Uniwersytetu Medycznego na V konferencji „Fizyka dla Medyka” w Krakowie

W dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017. r roku w Krakowie odbyła się V Edycja Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji „Fizyka dla Medyka”, zorganizowana przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie.

To już tradycyjne wydarzenie które jest jednym z ważniejszych punktów w kalendarzu naukowców z dziedziny biomedycznych – lekarzy, farmaceutów, biologów, inżynierów, studentów i doktorantów.
Tegoroczną edycję Konferencji wsparły różne firmy, między innymi Pro-Project, która jest jedynym polskim przedsiębiorstwem produkującym przyrządy do testowania aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w stomatologii, radiografii, fluoroskopii, angiografii, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej, ultrasonografii i radioterapii.

Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników z całej Polski, znalazło się wśród nich także czterech przyszłych naukowców z Winnickiego Uniwersytetu Medycznego. To studenci i doktoranci, który nie tylko prowadziły badania naukowe, ale się uczyły języka polskiego w kółku językowym przy bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Winnicy zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Świetlica Polska” oraz szkole sobotniej przy Stowarzyszeniu.

W trakcie konferencji dla uczestników Akademia zorganizowała naukowe wycieczki do komory bezechowej Katedry Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR AGH. Bardzo ciekawą okazała się wycieczka do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, którą poprowadziła pani dr inż. Renata Kopeć. Pani Doktor pracuje w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, gdzie zajmuje się m.in. ochroną radiologiczną w medycynie oraz dozymetrią luminescencyjną. Piastuje ona również stanowisko kierownika Centrum Cyklotronowego Bronowice – pierwszego w Polsce oraz jednego z siedmiu w Europie miejsca prowadzącego terapię protonową.

Wykład inauguracyjny o roli fizyka medycznego przedstawił dr inż. Kamil Kisielewicz. Podczas konferencji studenci mieli zaszczyt i przyjemność wysłuchania wykładu Pani Doktor Ewy Stodolak-Zych, która pracuje na Katedrze Biomateriałów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Wykład dotyczył nanokompozytowych materiałów implantacyjnych, omówiono ich właściwości, a tym samym potencjał do zastosowania tego typu tworzywa w ortopedii, stomatologii, neurochirurgii i innych dziedzinach stosjących różnego rodzaju implanty. Bardzo ciekawym był wykład specjalny prof. dr hab. inż. Piotra Augustyniaka pod tytułem „Przykłady wykorzystania sygnału okoruchowego”.

W niedzielę 2 kwietnia winniczanki przedstawiły prezentacje przez studentkę Walerię Orłenko, Anastazię Domaszczenko, doktorantek mgr. Alisę Paczewską i Nadieżdę Draczuk na temat wykorzystania środków biofizycznych w prace naukowej.

Prezentowane wyniki badań zostały odznaczone Dyplomem!! Gratulację!!

Wycieczki miastem i centry naukowe, imprezy integracyjne, wspólne zabawy i konkursy nie do zapomnienia. Konferencja dobiegła do końca, lecz nie oznacza to końca emocji udanych prezentacji oraz związanych ze zwiedzaniem starej Polskiej Stolicy Krakowa!

Z całego serca dziękujemy organizatorom konferencji za bardzo ciepłe przyjęcie, oraz Konsul RP w Winnicy Pani Alicję Zygule za pomoc wizową niezbędną dla udziału w tym wspaniałym naukowym wydarzeniu.

dr Walery Istoszyn
Prezes Stowarzyszenia Świetlica Polska
Winnica, 10.04.17 r.