Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Sprawdzian znajomości polskiego w d. Płoskirowie

Sprawdzian znajomości polskiego w d. Płoskirowie

6 lutego w Chmielnickim Obwodowym Instytucie Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej (ChoIPP) odbył się III obwodowy etap Ogólnoukraińskiej Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury.

W konkursie wzięli udział zwycięzcy w II (miejsko-rejonowym) etapie olimpiady – goście z Kamieńca Podolskiego, Nietiszyna, Gródeckiego, Połońskiego, Latyczowskiego, Sławuckiego i Chmielnickiego rejonów.

Konkurs został zainauguowany przez prorektor ChOIPP Waszeniak Irenę. Słowo powitalne wygłosiła czołowy specjalista z Departamentu ds oświaty i nauki w Chmielnickiej Administracji Obwodowej Garkawenko Tetiana.

Do składu jury weszły polonistki z obwodu chmielnickiego. Oceniali starania w dziedzinie gramatyki, kompetencji językowych, literatury i kultury narodu polskiego.

W dniach 13-14 lutego 2016 r. w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym odbył się okręgowy etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Do udziału w eliminacjach okręgowych przystąpiło 29 uczestników z Winnickiego Okręgu Konsularnego. Olimpiadę otworzyli prorektor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego Mykoła Jochna i konsul Krzysztof Rosiński z Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

W części pisemnej OLiJP każdy zawodnik mógł wykazać się nie tylko wiedzą z zasad gramatyki, rozumienia tekstu, ale także umiejętnościami interpretacyjno-analitycznymi oraz wiedzą z zakresu historii literatury polskiej. Na podstawie wyników prac pisemnych do części ustnej zakwalifikowano 18 uczestników, a 10 z nich weźmie udział w kolejnym etapie OLiJP, który odbędzie się w marcu br. w Chmielnickim.

Do składu komisji weszli:

– dr Jerzy Kowalewski – przewodniczący komisji

– dr Dariusz Markiewicz

– dr Irena Saszko

– mgr Oksana Dudkowska

– Krzysztof Rosiński – konsul KG RP w Winnicy

Konsulat ufundował nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników olimpiady.

Szczególnie podziękowania wyrażamy pani Julii Sierkowej – prezes Chmielnickiego Oddziału Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

>>>> Lista zwycięzców III (obwodowego) etapu Ogólnoukrańsiej Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury <<<<

Franciszek Miciński, KG RP w Winnicy, 14.02.16 r.