Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Spotkanie studentów-wydawców z polską dziennikarką i koordynatorem międzynarodowych projektów w Żytomierzu

Spotkanie studentów-wydawców z polską dziennikarką i koordynatorem międzynarodowych projektów w Żytomierzu

10 listopada na Uniwersytecie imienia Iwana Franki odbyło się spotkanie studentów z gościem z Polski – Aleksandrą Franczak.

Kto powiedział, że z dyplomem redaktora-wydawcy można pracować tylko w dziennikarstwie czy w dziedzinie wydawnictwa? Wiedza, zdobyta przez studentami w trakcie nauki, może być pomyślnie realizowana także w pracy jako wolontariusz. Dokładniej o tym opowiedziała Aleksandra Franczak na spotkaniu ze studentami wydziału filologii i dziennikarstwa. Pani Aleksandra opowiedziała także, jakim powinien być dziennikarz i gdzie szukać wierzytelnej informacji.

Aleksandra Franczak zdobyła wykształcenie dziennikarskie edukację, jest koordynatorką międzynarodowych projektów i konsultantem w Eurodesk Polska i Centrum informacji i rozwoju młodzieży w Lublinie. Absolwentka Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów. W Fundacji „Sempre a Frente” w Lublinie  zajmuje się ona koordynacją pracy z młodzieżą. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu „Sempre a Frente”. To społeczna organizacja, która przeprowadza swoją działalność wśród młodzieży i dzieci, realizując rozmaite oświatowe i kulturalne programy, skierowane na rozwój ich osobowości. Niektóre projekty realizowane są również na terenie obwodu żytomierskiego.

Pani Ola opowiedziała o czasach, kiedy sama była w poszukiwaniu własnej niszy w różnych płaszczyznach dziennikarstwa, jak zajmowała się redagowaniem tekstów i właściwie ich napisaniem, próbowała swych sił w radiu i fotografii. Obecnie, zajmując się wolontariatem, dziennikarka prowadzi Internet-stronę i „fanpage” swojej organizacji na Facebook, organizuje różne akcje i przeprowadza treningi dla młodzieży i wiele innego. Gość z Polski opowiedziała o znanych centrach wolontariatu – „European Voluntary Service” (EVS), Erasmus + i Eurodesk, dzięki którym młodzież może zyskać fachowe doświadczenie na całym świecie.

Więc, po zapoznaniu studentów z ośrodkami wolontariatu, Aleksandra Franczak przedstawiła im najważniejsze cechy charakteru dziennikarza (obiektywizm, odporność na stres, wiarygodność, dociekliwość i temu podobne). W oparciu o własne doświadczenie, zaznaczyła, że ze wszystkich sposobów otrzymania informacji (Internet, prasa i inne) dla dziennikarza najlepszy jest bezpośredni kontakt i rozmowa z uczestnikami czy świadkami wydarzeń. Nie mniej ważną rolę odgrywa „wąska specjalizacja” dziennikarza. Ze słów gościa wynika, że najlepiej zadedykować pewny czas na uczenie jednego tematu, żeby po jakimś czasie zostać ekspertem w pewnej branży: „To, że nie jesteś kosmetologiem, nie przeszkadza ci pisać o kosmetyce”.

Wszyscy, kto przyszedł na spotkanie z panią Aleksandrą, zostali zadowoleni z lekcji. – Jestem zdziwiona, jak mało jeszcze wiem o dziennikarstwie. Ola jest ciekawą osobistością, realizuje się w różnych dziedzinach życia. Bardzo dobrze, że są tacy ludzie, oni wyróżniają się wśród szarej masy współczesnego społeczeństwa, oni pomagają rozwijać się przyszłemu pokoleniu – zaznaczyła Ałła Lefter, studentka wydziału „Wydawnicza sprawa i redakcja”.

Anna Denysiewicz, 14.11.15 r.