Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Słowa poparcia i uznania oraz prezenty od polskiej pary prezydenckiej dla rodaków na Ukrainie

Słowa poparcia i uznania oraz prezenty od polskiej pary prezydenckiej dla rodaków na Ukrainie

Monika Kusztelak w Galerii InterszykW dniu 7 października delegacja z Kancelarii Prezydenta RP na czele z kierownikiem biura do spraw Kontaktu z Polakami za Granicą Moniką Kusztelak odwiedziła Winnicę, spotykając się z prezesami organizacji polskich oraz najmłodszymi członkami tych stowarzyszeń, którzy przygotowali dla honorowych gości piękny program artystyczny.

Pierwsze spotkanie odbyło się w restauracji przy placu Europejskim. W trakcie wspólnego obiadu prezesi mieli możliwość opowiedzieć krótko o swojej działalności, podzielić się z gośćmi z Kancelarii swoimi problemami oraz planami na przyszłość.

Monika Kusztelak opowiedziała o częstych wizytach delegacji z Kresów w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, podziekowała Polakom z obwodu winnickiego za aktywny udział w Narodowym Czytaniu Sienkiewicza oraz przekazała upominki dla każdego z szefów organizacji polskich obecnych na spotkaniu.

Maria Kozyrska (Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia) opowiedziała o wyjazdach członków jej organizacji do Polski, nauce polskiego oraz różnych imprezach, organizowanych przez Centrum Rozwoju i Partnerstwa, Walery Istoszyn opowiedział o losach Górnoślązaków, których po II wojnie światowej sprowadzono do pracy przymusowej w obwodzie winnickim, polonistka Lidia Paulukiewicz w imieniu prezesa Konfederacji Polaków Podola XXI w. opowiedziała o opiece organizacji nad polskim cmentarzem w Mołczanach oraz o najmłodszych członkach lekcji polskiego, które są prowadzone w tej organizacji. Jerzy Wójcicki (Stowarzyszenie „Kresowiacy”) zaznaczył, że jego organizacja upamiętnia żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w walce z bolszewikami w 1920 roku, inwentaryzuje polskie cmentarze w ramach projektu nekropolis.in.ua, przygotowuje listę zamordowanych w Winnicy Polaków w ramach tzw. Polskiej akcji NKWD w latach 1937-38 oraz prowadzi polską sobotnio-niedzielną szkołę dla ponad 70 uczniów. Włodzimierz Pawłowski (Konfederacja Polaków Podola) wspomniał o zasługach tragicznie zmarłego Jana Glinczewskiego oraz o wkładzie polskiego biznesu w rozwój polskiego szkolnictwa i opiekę nad polskim dziedzictwem w Winnicy.

Konsulowie Przemysław Szymański oraz Wojciech Mrozowski, jacy opiekowali się pobytem gości z Kancelarii Prezydenta RP w Winnickim Okręgu Konsularnym, razem z prezesami organizacji i gośćmi złożyli kwiaty pod tablicą Piłsudskiego przy ulicy Sobornej oraz pod tablicami na kaplicy na terenie zniszczonego cmentarza polskiego w parku centralnym.

Najciekawsza część wizyty Moniki Kusztelak i jej towarzyszki Pani Agaty dotyczyła ich spotkania z najmłodszymi Polakami z Winnicy, które rozpoczęło się tego samego dnia w Galerii „Interszyk”. Na początku spotkania Monika Kusztelak przeczytała list od Agaty Dudy-Kornhauser. W liście znalazły się słowa poparcia dla rodaków na Ukrainie: „Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności za pamięć o Polsce, za pelęgnowanie polskich tradycji, za pracę jednoczącą wszystkich, którzy czują więzi z Polską oraz w duchu polskości wychowują młode pokolenie Polaków”.

Każdy młody Polak został obdarowany zestawem prezentów od Pary prezydenckiej. W podziękowanie za wspaniałe gry i pieczątki z wizerunkiem orła białego z 1295 r. młodzi winniczanie polskiego pochodzenia zaśpiewali kilka piosenek w języku polskim i recytowali polską poezję. Szczególnie ujmującym okazał się występ „Kwiatu Podola”, działającego przy Konfederacji Polaków Podola. Wiązanka pięknych piosenek, poświęconych Ojczyźnie, którą przygotowali członkowie chóru, wzbudziła owacje i okrzyki „Brawo”.

Nikt z ponad 70 młodych Polaków nie wyszedł z Galerii „Interszyk” bez prezentów i twardego przekonania, że Prezydent RP Andrzej Duda i jego małżonka nie zapominają o swoich rodakach, którzy nie z własnej woli okazali się po wschodniej stronie granicy.

Jerzy Wójcicki, 08.10.16 r.